Laksekvote i Brede Å i 2024

Laksekvoten i Brede Å vandsystem er i 2024 på 75 laks.Information om laksekvoten og regler for fiskeri i Brede Å vandsystem

  • Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 70 stk. laks delt i 2 grupper: 35 stk. på 73 cm eller derunder og 35 stk. over 73 cm i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1 nævnte områder (primært laksevand A).
  • Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 2 nævnte områder i Brede Å vandsystem (øvrig laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet.

  • Link til oversigt over primær laksevand og øvrig laksevand i Brede Å vandsystem

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Brede Å vandsystem.
  • Indrapportering af laks foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på: www.bredeaa.dk.

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Vær opmærksom på, at man lokalt kan have regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Brede Å vandsystem i 2024

Laksefangsterne var i 2023 faldende i forhold til 2022. Andelen af grilse i 2023 var middel.

DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Brede Å-systemet. Undersøgelsen viste, at bestanden var vokset i forhold til undersøgelsen i 1995, idet den i 2021 blev estimeret til 868 laks, mens den i 1995 blev estimeret til ca. 120 laks.

I 2021 blev udsætningerne øget i Brede Å-systemet grundet IHN-baserede restriktioner for udsætning i nabo vandløb.

Igennem de senere år er der i Brede Å-systemet genskabt flere gyde- og opvækstområder i både hovedløb og tilløb. Seneste initiativ er, at der bliver genskabt yderligere en række brede og lavvandede grusstryg i hovedløbet, hvor mange forskellige fiskearter, herunder også laksen, kan gyde. Strygene, der dækker et areal på 3.755 m2, er blevet op til tre gange bredere i forhold til før gennemførelsen af projektet.

Kvoten for 2024 er på et lavere niveau end i 2023, i alt 75 laks.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2024

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via www.bredeaa.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Tilmeld nyhedsbrev

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskeplejehttps://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_brede_aa
24 JUNI 2024