Laksekvote i Brede Å i 2023

Laksekvote i Brede Å - Brede Å ved Bredebro

Laksekvoten i Brede Å vandsystem er på 80 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 40 laks på 73 cm eller derunder og 35 laks over 73 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Brede Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Brede Å vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Brede Å vandsystem.
  • Indrapportering af laks foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på: www.bredeaa.dk.

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.

Biologisk vurdering af forhold, der påvirker laksekvoten i Brede Å vandsystem i 2023

Laksefangsterne var i 2022 let faldende i forhold til 2021. Grilseandelen er middelstor.

DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Brede Å-systemet. Undersøgelsen viste, at bestanden var vokset i forhold til undersøgelsen i 1995, hvor opgangen af laks blev beregnet til ca. 120 laks, og i 2021 blev den beregnet til ca. 868 laks.

I 2021 blev udsætningerne øget i Brede Å-systemet grundet IHN-baserede restriktioner for udsætning i nabo vandløb.

Igennem de senere år er der i Brede Å-systemet genskabt flere gyde- og opvækstområder i både hovedløb og tilløb. Seneste initiativ er, at der bliver genskabt yderligere en række brede og lavvandede grusstryg i hovedløbet, hvor mange forskellige fiskearter, herunder også laksen, kan gyde. Strygene, der dækker et areal på 3.755 m2, er blevet op til tre gange bredere i forhold til før gennemførelsen af projektet.

Udviklingen i laksebestanden følges med henblik på at observere, om bestanden opretholder et stabilt niveau eller øges yderligere. Kvoten for 2023 er på samme niveau som i 2022, dvs. i alt 80 laks.

Mange parametre påvirker laksebestandene og laksekvoterne - Læs mere om den biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for 2023

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer: 

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via www.bredeaa.dk inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_brede_aa
25 FEBRUAR 2024