Hald_Soe_

Søhåndbogen

Her kan alle, der interesserer sig for fisk, fiskeri, fiskepleje og vandmiljø i de danske søer, finde nyttig viden. Det kan være sportsfiskere og naturelskere, men også skoleelever, studerende eller miljøarbejdere hos kommuner eller andre myndigheder.
Siderne er opbygget sådan, at jo dybere man klikker sig ned i de enkelte emner, jo flere detaljer bliver præsenteret. 
 

Om fiskepleje i søer

Der findes flere muligheder for at pleje fiskebestanden i en sø. Du kan selv gøre en forskel.

Pleje af fiskearter 

Se mulighederne for bedre fiskeri efter din favoritfisk.

Fiskeri efter arter

Hver art har sine egne fiskeriregler og fiskemetoder. 

Fiskebiologi

De danske søer indeholder de fleste danske fiskearter. Hver art har sin egen levevis og biologi. 

Vandmiljø i søer

Vandmiljøet i søen bestemmer, hvordan fiskebestanden er sammensat. 

Vidensbanken

Klik på Danmarkskortet og find fiskeundersøgelser samt anden information om danske søer. 

Af Søren Berg, Lene Jacobsen, Jan Nielsen og Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer
24 JULI 2024