Gedden fanges både med fiskestang og i fiskeredskaber som garn m.m.

Fiskeri efter søfisk: regler, metoder og statistik

Her kan du for en række arter af søfisk læse om fiskeriregler, fiskemetoder og hvor mange kilo fisk, der årligt landes via erhvervsfiskeri. Listen udbygges løbende med flere arter. 

Aborre, brasen, gedde, karpe, krebs, sandart, skalle, suder, ål 

Under hver art kan du læse om: 

Fiskeriregler

Nogle arter er beskyttet af fredningstid og mindstemål, mens andre arter må fiskes året rundt. Når du fisker i Danmark, skal du bl.a. have gyldigt fisketegn. Læs mere om fisketegn

Fiskemetoder

Nogle arter fanger man bedst fra båd, andre fanges også fra land. 

Statistik

Her kan du læse om hvor mange fisk, der landes årligt i Danmark via erhvervsfiskeri. Der er fangststatistik for aborre, gedde, sandart og ål som der er et egentlig erhvervsfiskeri efter, samt for brasen, karpe, skalle og suder, som kun fanges som bifangst.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er der ingen lovmæssigt mindstemål på aborre i ferskvand?  Se svaret her. 
Hvorfor er den erhvervsmæssige udnyttelse af aborre i ferskvand gået tilbage?  Se svaret her. 
Hvordan øger jeg overlevelsen, når jeg genudsætter gedder?  Se svaret her.
Hvorfor drives der stadig erhvervsfiskeri efter en fiskeart, som lystfiskerne gerne vil fange, og som kunne give en større samfundsmæssig værdi ved lystfiskeri ? Se svaret her.

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 


https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri
24 JUNI 2021