Statistik for erhvervsmæssig fangst af suder

Der drives ikke målrettet erhvervsfiskeri efter suder i Danmark. Der fanges mindre mængder som bifangst ved andet fiskeri, og disse fisk sælges af og til. Således har den samlede årlige fangst i Danmark ifølge Fiskeristyrelsens landingsstatistik svinget mellem nul (f.eks. 2006-2007 + 2009-2012) og 226 kg (2014) i perioden 2003-2019.

Det er typisk områder fra Østdanmark, der optræder i statistikken over fangst af suder, herunder både lokaliteter i ferskvand og kystfarvande ved Østersøen. Eksempler på lokaliteter er diverse søer på Lolland, Bavelse Sø samt søer ved Dragør og Nykøbing Sjælland.

Fra 2013 og frem optræder de vestjyske fjorde i statistikken med en samlet fangst af suder på 82 kg (2013). I 2014 blev der landet 218 kg i Ringkøbing Fjord (inkl. Stadil Fjord). Siden har den årlige fangst i Ringkøbing Fjord varieret mellem 18 kg (2015) og 83 kg (2017).

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år.

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/suder/statistik
16 MAJ 2021