Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
Undersøgelser af ørredbestande i vandløb bliver undersøgt ved brug af elektrofiskeri. Danmarkskortet viser de kommunere hvori der er vandløb som bliver udnersøgt i 2022
07 DEC

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2022

I efteråret 2022 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i ni udvalgte områder i Danmark, fordelt på 23 kommuner. Andre fiskearter registreres...

Havørred svømmer over stenet havbund. Foto: Niels Vestergaard
07 DEC

Verdens første smolt-rev skal hjælpe havørreder i Naturpark Lillebælt

I de kommende år anlægges et stenrev til små havørreder (smolt) i Båring Vig på Nordfyn ud for Storåen. Forskerne forventer...

Karen Timmermann ved Vestkysten
02 NOV

DTU-professor udpeget til nyt Biodiversitetsråd

Professor Karen Timmermann fra DTU Aqua er blevet udvalgt til at sidde med i et helt nyt Biodiversitetsråd, som skal rådgive politikerne. Rådet bestå...

Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Klimaændringer Havforskning
Lystfiskeri fisker efter havørred på Sydfyn. Foto: Colourbox
28 OKT

Ph.d.-forsvar om indsamling af data om lystfiskeri via elektroniske citizen science...

Den 10. november 2021 forsvarer Casper Gundelund Jørgensen sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online.

Fiskeri og fiskebestande Informationsteknologi Økosystemer
Udsætningsklar pighvarre få uger inden udsætning ved Kerteminde Bugt. Foto: Arne Rusbjerg)
28 OKT

Udsætning af pighvarreyngel fra lokale fiskestammer er kommet et skridt videre...

Hundredvis af 8 cm store pighvarrer blev udsat i Romsø Sund nord for Kerteminde Bugt i september 2021.

Udsnit fra Ørredkortet som viser tætheden af naturlig produceret ørredyngel
27 OKT

Nye Planer for Fiskepleje i ørredvandløb

Årets Planer for Fiskepleje omfatter Uggerby Å, Skals Å, vandløb sydvest for Limfjorden, vandløb omkring Haderslev og Åbenrå...

Skrubbeyngel klar til udsætning. Foto: Mette Schiønning
11 OKT

70.000 små skrubber blev udsat i 2021

Fra juli til september 2021 blev der udsat 70.000 skrubbeyngel flere forskellige steder i Limfjorden og i Horsens Fjord.

Torsk klar til mærkning
28 SEP

Torsk fra forskellige bestande kan have forskellige fødepræferencer, selvom fiskene...

Torsken betegnes ofte som opportunist med appetit på de fleste fødeemner, men resultaterne fra et forskningsprojekt om torskens adfærd og valg af fø...

Udsætning af sætteål
30 AUG

Udsætninger af over en million ål i søer, åer og ved kysten i 2021

I sommeren 2021 blev der udsat 1.238.700 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet...

Arthur Sørensen fra en lokal fiskeriforening afprøver en undervandsdrone. Foto: Marie Hartlev Frausing
30 AUG

Undervandsdroner skal kortlægge muslingerev i Roskilde Fjord

DTU Aqua vil kortlægge ukendte muslingerev i Roskilde Fjord ved hjælp af undervandsdroner. Projektet udføres i samarbejde med frivillige og lokale fiskere...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder
9 DECEMBER 2021