Biologien hos fiskearter i danske søer

Gedde__sandart_og_aborre_er_glubske_rovfisk_
Gedde, sandart og aborre er glubske rovfisk med stor betydning for både søens økologi og for det rekreative fiskeri.

En meget stor andel af de ferskvandsfisk, der lever i Danmark, kan man træffe i vores søer. Her findes omkring 40 fiskearter, hvoraf 11 er meget almindelige og lever i op mod 80-90 % af alle større søer. De fleste arter findes naturligt i den danske natur, men nogle er indslæbte, fremmede arter fra udlandet. 

Her kan du læse mere om biologien hos nogle af de arter, der lever i vores søer. De er udvalgt, fordi de dels hører til blandt de mest almindelige arter, dels er genstand for fiskeri. Du kan læse om deres levesteder, udbredelse, alder og vækst, formering, føde og adfærd, samt om hvad arten betyder for det omgivende miljø. 

Læs om:
Aborre, Brasen, Gedde, Karpe, Sandart, Skalle, Suder, Søørred, Ål

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskearter
18 JUNI 2024