Fiskeri efter gedder

Gedden_er_en_populaer_sports__og_spisefisk_
Gedden er en populær sports- og spisefisk, der lige som aborren findes i både fersk- og brakvand. Der er både mindstemål og fredningstid for gedden.

Gedden er en populær og eftertragtet sportsfisk i de fleste danske søer samt i visse fjorde og nor. Der fiskes efter gedde med både stang og garnredskaber. Du kan læse mere om, hvor og hvordan gedden fiskes samt fangststatistik ved at klikke på links til venstre. 

Fiskeriregler

Fredningstid
Fredningstiden skal sikre gedderne imod at blive fanget under gydningen, hvor de ofte er meget lette at fange i bredzonen, dvs på det lave vand tæt under land. Mindstemålet skal sikre, at alle fisk når at gyde mindst en gang, inden de må fanges og hjemtages.

I ferskvand er fredningstiden 15. marts - 30. april, og i saltvand, herunder brakvand, er fredningstiden fra 1. april til 15. maj. Den forlængede fredning i saltvand skyldes, at gedderne her gyder lidt senere end gedder i ferskvand. 

Mindstemål 
I ferskvand er mindstemålet 60 cm, og i saltvand (herunder brakvandsområder) er mindstemålet 60 cm.

Frivillige fiskeriregler
Der er i visse søer indført frivillige fiskeriregler, så som fangstbegrænsning og fredning af de største individer.

Garnredskaber
For at undgå, at gedder fanges i garnredskaber i fredningstiden, er det forbudt at anvende nedgarn og lignende i søer i april og (af hensyn til sandart) maj måneder. I vandløb er det af andre grunde forbudt at anvende nedgarn hele året.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor fanger vi ikke længere store gedder i vores sø? Se svaret her.
Hvordan øger jeg overlevelsen af gedderne, når jeg genudsætter gedder? Se svaret her.

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.  

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/gedde
18 JULI 2024