Fiskeri efter krebs

Fiskeri efter krebs er en lidt anderledes form for rekreativt fiskeri. Krebs kan ikke fanges ved egentligt lystfiskeri med stang og snøre, fordi krebs ikke bider på krogen. De fanges bedst med lokkemad ved hjælp af en eller anden form for fælde eller net. Selvom der indgår net i fælden så kan krebs alligevel blive fanget lovligt på et lystfiskertegn. 

Fiskeriregler 


Fredningstid
Fredningstiden for flodkrebs er forskellig for de to køn. Det er derfor vigtigt at kunne kende forskel på hanner og hunner. Forskellen skyldes at hunnerne bærer ynglen under bagkroppen efter at æggene er klækket. Hunnen må derfor først fanges efter at ynglen har forladt hende.

Fredningstid for hankrebs: 1. oktober til 31. marts (må fiskes i perioden april – september)

Fredningstid for hunkrebs: 1. oktober til 1. juli (må kun fiskes i august og september)

Mindstemål
Mindstemålet for flodkrebs er 9 cm. Krebs måles med bagkroppen strakt. Der måles fra svømmeviftens faste bagkant til spidsen af pandetornen. 

Frivillige fiskeregler
Hvis flere personer deler fiskeriet i en sø, er det meget vigtigt at man laver en aftale om hvordan og hvor meget, der man skal fiske efter krebsene. Ellers kan en krebsebestand hurtigt blive overfisket.

Da hver hun ikke får ret mange unger pr. år, er det vigtigt for bestandens formering, at der ikke bliver fjernet for mange hunner. Samtidige kan en han sagtens befrugte flere hunner. Fiskeriet kan derfor med fordel blive tilrettelagt efter at opnå et forhold mellem hanner og hunner på 1:3 i bestanden. Det er især vigtigt at fjerne de store gamle hanner, da de både kan være kannibaler på deres egen yngel og via aggressiv adfærd holde andre krebs borte fra føde og de bedste skjulesteder. 

Fremmede krebs har ingen mindstemål og fredningstid

Signalkrebs og galiziske sumpkrebs er fremmede arter af krebs, der lever her i landet, og de kan fiskes frit året rundt i alle størrelser, da de ikke er omfattet af reglerne om mindstemål og fredningstid. Det er naturligvis vigtigt at man sikkert kan kende forskel mellem de forskellige arter. Se mere om forskellene mellem flodkrebs og signalkrebs her.  

Ofte stillede spørgsmål 

Jeg har opdaget at en gammel lergrav tæt ved hvor jeg bor, huser en stor bestand af krebs. Hvordan får jeg lov til at fiske efter dem? Se svaret her.
Da jeg var barn (det var før 2. verdenskrig – jeg er en gammel mand nu) fiskede jeg krebs i voldgravene i Fredericia og solgte dem til en af byens restauranter. Det kunne mit barnebarn godt tænke sig at prøve. Må man stadig det? Se svaret her. 

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs
17 APRIL 2024