Fangststatistik for krebs

Der findes ikke statistiske oplysninger om fangst og salg af krebs fra frivand i Danmark. Hovedparten af de friske krebs, der bliver solgt i Danmark, er opdrættet ekstensivt i små søer og damme og går enten som stalddørssalg eller direkte til restauranter. Det samlede salg fra opdræt er i Fiskeristyrelsens statistik for opdræt i Danmark opgivet til at være under 500 kg om året. Det tal er antagelig noget underestimeret, men hvor meget er det ikke muligt at bedømme. 

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs/statistik
22 NOVEMBER 2019