Flodkrebs (Astacus astacus)

Krebs

Der findes så vidt man véd fire (måske fem) arter af ferskvandskrebs i Danmark. Kun én af dem er naturligt hjemmehørende.

Flodkrebs (Astacus astacus) er en oprindelig dansk art, der tidligere var den eneste ferskvandskrebs, man kunne træffe i Danmark. Flodkrebsen var oprindeligt almindeligt forekommende i hele landet, men er nu gået stærkt tilbage i udbredelse. Læs mere om flodkrebs

Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) er en ferskvandskrebs, der stammer fra Nordamerika. I 1960’erne blev den hentet til Sverige med henblik på udsætning. De mange signalkrebs, vi finder i Danmark, er primært hentet hertil fra Sverige. Signalkrebs er en stærkt invasiv art og derfor optaget på den såkaldte dødsliste over de mest invasive arter i EU. Forekommer over hele Danmark. Læs mere om signalkrebs

Marmorkrebs (Procambarus virginalis) er en ferskvandskrebs, der stammer fra det sydlige Nordamerika (Florida og Georgia). Arten har en meget udsædvanlig biologi, idet alle marmorkrebs er hunner, der formerer sig ukønnet. Marmorkrebsen er sandsynligvis fremavlet i fangenskab i Tyskland og dermed ikke en naturlig art. Kendes især fra akvariebranchen. Der er fundet ét enkelt eksemplar i den danske natur – i Karup Å i februar 2019. Læs mere om marmorkrebs

Galizisk sumpkrebs (Astacus leptodactylus) stammer fra Asien. I 1970’erne blev store mængder importeret levende fra Tyrkiet, og den kaldes derfor somme tider for ”tyrker-krebs”. Nogle af dem blev sat ud i vore søer og åen og dannede bestande. Er i dag mest udbredt på Sjælland.

Kamberkrebs (Orconectes limosus) er en ferskvandskrebs, der stammer fra Nordamerika. Den er indslæbt til Europa og findes i dag vildtlevende i både Sverige og Tyskland. Et ubekræftet rygte taler om en bestand i en sø på Midtsjælland.

Krebsepest er en sygdom, der angriber ferskvandskrebs.

Mere info om krebs

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/krebs
24 JULI 2024