Flodkrebs han

Hvordan kender man forskel på han- og hunkrebs?

Der er forskellige fredningstider for hanner og hunner. Når man fisker flodkrebs, er det derfor vigtigt, at man kan kende forskel på de to køn.

Den danske flodkrebs forekommer i både søer og vandløb rundt om i hele Danmark. Begge arter er fredet fra 1. oktober. Hankrebs er fredet frem til 31. marts, men hunkrebsen er det helt frem til 31. juli. Når man fisker krebs, er det derfor vigtigt, at man kan kende forskel på de to køn.

Bugen af en hankrebsHankrebs med tydelig parringsorganerHankrebs med parringsorganer
Et af de mest tydelige kendetegn er, at hannerne på undersiden har to hvide fremadrettede parringsorganer (se fotos og illustration).

Desuden har hannerne oftest de kraftigste klosakse. Hunnen har så til gengæld en bredere hale.

Der er et mindstemål på krebs på ni centimeter. Når man måler længden på en krebs, måles fra pandetorn til haleviftens bagkant. I gode krebsesøer kan krebsene nå mindstemålet på tre år, mens det i andre tager længere tid.

Læs mere om regler for fiskeri efter flodkrebs.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/krebs/flodkrebs/han_hun_krebs
24 JULI 2024