Blåfinnet tun

Blåfinnet tun

Nyt mærkeprojekt på blåfinnet tun

Igen i 2020 vil DTU Aqua, i samarbejde med frivillige fiskere, mærke en af verdens mest eftertragtede fisk, blåfinnet tun, for at kortlægge tunens adfærd og vandring til og fra skandinaviske farvande. Her på siden er der løbende opdateringer om projektets forløb.

DTU Aqua har både i 2017, 2018 og 2019 ledet undersøgelser af den blåfinnede tun for at finde ud af, hvorfor fisken i de senere år er vendt tilbage til danske farvande om sommeren efter ca. 60 års fravær. I samarbejde med frivillige fiskere mærker DTU Aqua tun i Kattegat og Skagerrak i en to ugers periode i august-september. Mærkerne kan fortælle om fiskenes vandring.


Læs mere om mærkningsprojektet i 2020

Atlantisk eller blåfinnet tun (Thunnus thynnus) er den største af tunarterne og kan blive over 3 m lang og veje op til ca. 700 kg. Blåfinnet tun er en vandrefisk, som lever i store dele af Atlanterhavet. Den har to kendte gydeområder i henholdsvis Den Mexicanske Golf og Middelhavet. Historisk var blåfinnet tun en vanlig gæst i skandinaviske farvande og også genstand for et betydeligt fiskeri. 

Opdateringer fra DTU Aquas forskere om tunmærkning 2020

 

 Her kommer opdateringer om undersøgelsen i august 2020

......

----

 

ENGLISH: Follow updates in English from DTU Aquas researchers about the tuna tagging project 2020

Nyheder om tunmærkning 2019

 

Nyheder om tunmærkning 2018

 

 

Nyheder om tunmærkning 2017

 

 


 

Faktaboks om mærkning af blåfinnet tun

 

Med hensyn til mærkerne anvender vi forskellige typer, som er designet til at give viden om tunens  adfærd, vækst, fangststed, temperatur-, dybde- og lysforhold som tunen opholder sig under.

Floy tags fra ICCAT (tunkommissionen). Et floy tag er et lille plastic mærke som har et unikt nummer, en adresse og en besked om at finderen får en dusør for at levere det tilbage til ICCAT. På den måde får ICCAT information mærke og fangststed og hvor meget fisken har vokset.

Pop up satellit archival tags (PSAT) mærker. Det er et mærke som gemmer oplysninger om de temperatur-, dybde- og lysforhold som fisken opholder sig under. Mærket er programmeret til at frigøre sig fra fisken og stige op til overfladen, hvor den sender de gemte data op til nogle satellitter hvorfra vi kan hente dem. Ved hjælp af at sammenligne data fra fisken og fra andre kilder, kan vi med en vis nøjagtighed beskrive hvor fisken har været i den tid mærket har siddet på.

Akustiske mærker, som udsender et kodet lydsignal, der bliver opfanget i et globalt system af lyttestationer organiseret under organisationen Ocean Tracking Network (OTN). Det specielle ved de mærker er, at de virker i mindst 10 år. Da tunen kan blive op til 40 år, giver et sådan mærke rigtig gode muligheder for at undersøge om tunen gentager sine vandringsmønstre år efter år.

Accelerometer mærker. De er nyudviklet og bygget til at sidde på tunen i ganske kort tid og måle fiskenes svømmeadfærd meget nøjagtigt. Herved kan vi meget detaljeret beskrive hvad fisken laver ude i havet under selve svømningen og fødesøgning.

Samlet giver de forskellige mærker vigtig viden og forståelse omkring tunens adfærd og det er nødvendigt for at kunne undersøge hvad, hvor og hvorfor tunen opfører sig som den gør. Hele dette setup kræver en stor indsats og derfor kan man ligeså godt få mest muligt ud af det og anvende de bedste mærker og et tilstrækkelig antal tun. Projektet kræver en kæmpeindsats og der deltager flere hundrede frivillige hjælpere. .

Tunen bliver håndteret så skånsomt som muligt og der bliver selvfølgelig gjort meget ud af at gøre mærkningen så kort som overhovedet muligt. Hvis vi er i tvivl om fiskenes tilstand bliver den ikke mærket men genudsat med det samme.

 
  

 Af Kim AarestrupBrian MacKenzie og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/tun
6 AUGUST 2020