Tunmærkning 2022

Scandinavian Bluefin Marathon – Blog

Opdateringer fra DTU Aquas forskere om tunmærkning 2022 - Helsingør

Fredag 30. september 2022 - Helsingør

Tunmærkning. Foto: Kristi Källo
Foto: Kristi Källo.

I går var en kort kedelig dag med hårdt vejr og ingen tun mærket. Men i dag var vi igen tidligt ude på pladserne med 35 både klar til at fange tun til os. Mærkeholdet var i usædvanlig godt humør, særligt efter de fandt ud af, at alle gæsterne havde taget kage med (ja, biologer elsker også kage). 

Vi mærkede syv tun mellem 248 og 283 cm. Den største havde en halv omkreds på 100 cm – en omkreds på 2 m, den største hidtil. Alle fisk blev fanget langs skrænten ud til de dybe vand på den nordsjællandske kyst. De var alle meget livlige og blev udsat i meget god kondition. Det er en stor fornøjelse at slippe en mærket tun igen og se den slå med halen og dykke ned i dybet. Vi satser på at se dem igen næste år. Langt de fleste tun ser nemlig ud til at komme tilbage året efter. 

Alle ”vores” tun bliver udstyret med et akustisk mærke og et passivt mærke (floytag) fra Tunkommisionens mærkeserie. I dag fik tre af dem også et kamera (man kan lige ane det på billedet) eller et data storage tag på.

Solen skinnede (i hvert fald kort), der var masser af kage og havet var fladt … Med andre ord, en ”hård” dag på det blå kontor.

English

After a short and unproductive day in rough weather yesterday, we were out early again today with approximately 35 boats fishing for us. The tagging team was in especially good spirits when they found out the all guests had brought cake onboard (yep, us biologists do love cake). 

We managed to tag seven tunas ranging in size between 248 and 283 cm. The largest fish tagged today had a whopping half girth of 100cm – a 2m girth, our largest girth to date!! All fish were caught along the steep gradient along the Northern Sealand coast, were lively and released in great condition. It is such a pleasure to see a fresh BFT released, flip the tail and disappear in the sea. We hope to see them again next year. 

All bluefins were tagged with acoustic tags and a floy tag from the ICCAT BFT tag series. Today, three of them were also tagged with a camera package or a data storage tag. 

The sun was shining, the cake was plenty and the sea was flat… In other words, we had a “rough” day at the office. 

Af Kim Aarestrup, DTU Aqua. National Institute of Aquatic Resources.

 

Onsdag 28. september 2022 - Helsingør

Båd med fiskere    Mærkning af tun

Efter en dags pause er vi tilbage på det blå kontor, som i dag har været mere gråt end blåt. Trods lidt regn og en udløst redningsvest var der godt humør på mærkningsteamet og blandt fiskerne, og vi endte med at mærke 11 flotte tunfisk. Fiskene varierede i størrelsen fra en (relativt) lille "killing" på 237 cm til en relativ sværvægter på 277 cm. 

På billederne kan du få et lille indbilk i den friske/våde mærkningsdag ved Helsingør!

English

After a one-day break we’re back at the blue office, which today proved to be more grey than blue. Despite some rain and a popped life-west, there was good mood among the tagging team and our fishing crews, and we ended up tagging 11 beautiful tunas.The fish varied in size from a (relatively) small “kitten” at 237 cm and a relatively big boy/girl (?) at 277 cm.

Check out the pictures for a little snapshot of our “fresh”/”humid”  tagging day in Helsingør! 

Af Lene K. SortlandDTU Aqua. National Institute of Aquatic Resources.

 

Mandag 26. september 2022 - Helsingør

The blue office for the SBM tagging team

I dag var endnu en dag, som mærke holdet tilbragte på det blå kontor. Selvom vejret var ringere i dag end de sidste to dage her i Helsingør, var det ingen hindring, hverken for vores dygtige Big game fiskere eller mærkeholdet.

Der gik ikke længe fra vi havde sejlede ud fra Helsingør Havn, før vi hørte et udtryk på radio, som vi vil altid gerne vil høre: ”Mærkebåd, mærkebåd, vi har hook-up”. Det er slang for, at en båd har kroget en tun.

Tiden indtil fisken bliver klar til mærkning, bruger mærkeholdet på at organisere og indtaste data. Vi nåede dog ikke meget denne gang, for kun 40 minutter senere, kaldte båden op til os og bad os om at komme og mærke tunen.

I dag var også en særlig dag for juniormedlemmet af mærkeholdet, Lene, som fik sin første mulighed for at være ude på mærkeplatformen sammen med professor Aarestrup. Kan I se, at hun var MEGA spændt over det?  I alt mærkede Lene (med hjælp fra hele holdet) tre tun mellem 243 og 282 cm.

Desværre blev vejret for dårligt over middag, så vi sejlede tidligt tilbage til Helsingør Havn. Det ser også ud til at blæse for meget morgen, så det bliver en inde dag. Vi håber på bedre vejr på onsdag, så vi kan gerne mærke flere tun, alt sammen for at lære mere om deres adfærd.

English

It is another day out in the blue office for the SBM tagging team, however the weather is a bit more rough today compared to the other two days we have had here in Helsingør. That is however not an obstacle neither for our hard working Big game anglers nor the tagging team.

After we had left the harbor at 8 in the morning, it didn’t take long until we already heard a phrase over the radio that the WE always looks forward to hearing: “Tagging boat, tagging boat, we have a hook up”. This however does not mean that we will get to tag a fish shortly, as it may take some time for the fish to be landed. This waiting time is however perfect for inserting and organizing the data from the previous days.

There was not a lot of time for the tagging team to work on the data, as a short 40 minutes later heard we back from the same boat as before, inviting us to come and tag the fish they had caught.

Today was a special day for our newest tagging team member, Lene, who got to assist the most experienced tagger of the tagging team, Professor Aarestrup, during all the tagging’s today. Can you tell, she was excited to get even closer to the tagging process than she had been so far?

Due to rough weather, we decided to end the day early. In total, we managed to tag and release three Bluefin tunas between 243 and 282 cm.

Unfortunately the weather looks rainy and wavy for tomorrow so we’ll have to stay in but hope to be back on the sea on Wednesday

Af Kristi Källo, DTU Aqua. National Institute of Aquatic Resources.

 

Søndag 25. september 2022 - Helsingør

Blåfinnet tun er ved at bliver opmålt og mærket og herefter genudsat. Foto Xavier Bordeleaux

Endnu en god dag i SBM, med udgang fra dejlige Helsingør. Vejret var noget foranderligt men dog rigtig fint til mærkning. Foranderligt var fiskeriet også, med kun en tun mærket de første timer. Heldigvis med flere bid op af dagen.

De mærkede tun varierede også i størrelse, med den mindste på 210 cm. Det er samtidig den mindste i projektet i år. Men vi fik også den største i år, en fuldstændig trommetyk fisk på 284 cm, næsten 2 m i omkreds (I kan få en ide om størrelsen på billedet). Generelt er fiskene i ualmindelig god stand hernede, sandsynligvis fordi de allerede har haft et par måneder heroppe på de nordlige breddegrader med masser af hornfisk, sild, makrel og andet godt.

Det samlede resultat for dagen blev 10 mærkede, helt sikkert godkendt selvom mørket havde lagt sig da vi nåede i havn. Men hey, vi så også en masse hoppende marsvin. I morgen ser ud til endnu en fiskedag. I hører nærmere.

Af Kim Aarestrup, DTU Aqua. National Institute of Aquatic Resources.

Lørdag 24. september 2022 - Helsingør

Tunmærkning 2022

Igen i år mærker Scandinavian Bluefin Marathon blåfinnet tun i Øresund, denne gang fra Helsingør.

Da vi sejlede ud i morges, passede vi Kronborg Slot sammen med ca. 60 top-tunede både for at mærke kæmpefiskene.  

Dagen startede lidt sløvt, men tog fart lidt før middag. I alt fik vi mærket 11 tun mellem 241 og 278 cm. En glimrende start på Øresundsdelen af projektet. Mest spændende var dog en genfangst af en tun vi mærkede i 2020.

At se tunens fantastiske klare blå farver og de små gule finner bliver man aldrig træt af, så alt i alt en fantastisk dag 😊

Af Kim Birnie-Gauvin, DTU Aqua. National Institute of Aquatic Resources.

English

Again this year, the Scandinavian Bluefin Marathon project has moved to Northern Sealand to continue tagging Atlantic bluefin tuna, this time in Øresund, out of Helsingør.

This morning, we passed the famous Kronborg Castle on our way out with about 60 teams to safely catch and tag giants.

The day started slowly, but picked up just before lunch time. A total of 11 tunas were tagged, ranging in length between 241 and 278 cm, a great start to our Øresund part of the project! We are also very pleased to report that we recaptured a fish tagged in 2020.

Seeing those bright blue colours and the little yellow fins as we tag and release the fish never gets old, so all in all, it was a great day 😊

By Kim Birnie-Gauvin, DTU Aqua. National Institute of Aquatic Resources.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/tun/2022
18 JUNI 2024