Blåmuslinger. Foto: DTU Aqua

Muslinger og østers

Der findes over 15.000 arter af muslinger på verdensplan. Næsten 80 % af dem lever i saltvand, men der findes også mange ferskvandsarter. Østers er en gruppe af muslinger med mere end 200 arter. Nogle arter regnes som delikatesser, og andre arter bliver brugt til dyrkning af perler.

I Danmark er der 152 registrerede arter af muslinger. To af disse arter er østers – den hjemmehørende europæiske fladøsters og den invasive stillehavsøsters. Den mest almindelige art af muslinger i Danmark er blåmuslingen, der kan findes i hele landet.

Blåmuslingen er den mest almindelige musling i Danmark.
Læs mere om blåmuslingen

 

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/muslinger-og-oesters
31 MAJ 2023