Krebsepest - desinfektion af waders og udstyr som har været i kontakt med vand der er inficeret med krebsepest bør desinfektieres inden man anvender udstyret i andre vandløb eller søer.

Desinfektion mod krebsepest

Metoder til desinfektion mod krebsepest.

Der findes flere enkle metoder til desinfektion af redskaber, beklædning mm., der effektivt dræber alle krebsepestens sporer:

  • Varmebehandling ved min. 60oC i mindst 5 minutter.
  • Effektiv tørring (dvs. ingen restfugt nogen steder), evt. i forbindelse med varmebehandling. Alternativ soltørring i mindst 2-3 døgn.
  • Damprensning (mindst 60oC i 15 minutter).
  • Frysning (min. -20oC i 5 timer eller -10oC i ét døgn).
  • Kemisk desinfektion med jod (Jodophor) eller klorholdige midler (Klorin mm.) eller Virkon-S. Fuld gennemvædning i 10 minutter. Følg i alle tilfælde brugsvejledning for produktet mht. koncentration og tid.
  • Kemisk desinfektion med sprit (70 % opløsning, fuld nedsænkning i mindst 20 minutter eller ovebrusning til fuldt dækket/gennemblødt, lad virke i mindst 20 minutter).

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/krebs/signalkrebs/krebsepest/desinfektion-mod-krebsepest
3 OKTOBER 2023