Signalkrebs forekomst i Danmark

Signalkrebsen stammer fra Nordamerika, hvor den er naturligt udbredt i området mellem Rocky Mountains og Stillehavet. Den er i dag spredt til flere andre dele af Nordamerika. I 1959 blev den første gang importeret til Europa med henblik på udsætning i Sverige. Siden er der også importeret signalkrebs til andre lande (bl.a. ulovligt til Østrig og Frankrig), ligesom signalkrebs er flyttet mellem lande i Europa. Det har resulteret i, at signalkrebsen i dag er den mest udbredte invasive krebseart i Europa, se kort.


Udbredelsen af signalkrebs i Europa 2014 (efter A. Kouba m.fl. 2014)

De signalkrebs, vi har i Danmark er hovedsagelig importeret fra Sverige. De blev i 1970’erne udsat flere steder på Sjælland, hovedsagelig i små lukkede søer med henblik på ekstensivt opdræt. De bestande af signalkrebs, vi i dag finder i vore vandløb og større søer er formentlig individer, der er undsluppet fra den slags udsætninger og har formeret sig med stor succes i naturen.

Den første observation af signalkrebs i naturen i Danmark stammer fra Tude Å på Sjælland, hvor de blev fundet omkring 1990. Siden er signalkrebsen blevet spredt til andre landsdele, f.eks. er den første observation af signalkrebs i Jylland fra Alling Å i 2005.

I dag forekommer signalkrebs i alle dele af landet. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man se et kort over indberettede fund af signalkrebs.

Læs rapport om kortlægning af udbredelsen af alle arter af krebs, herunder signalkrebs, og krebsepest i Danmark, undersøgt i 2020-2021.

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/krebs/signalkrebs/signalkrebs-forekomst-i-danmark-kort
3 DECEMBER 2023