Sandart

Sandarten_er_en_efterstraebt_sports__og_spisefisk_

Sandarten er en efterstræbt sports- og spisefisk, der også fanges i garn. Der er både mindstemål og fredningstid for sandarten.

Sandart er en særdeles værdifuld fiskeart, der både bliver fanget erhvervsmæssigt og som sportsfisk. Det skyldes dels, at den har meget velsmagende kød, dels at det er en spændende sportsfisk, som kan opnå en betydelig størrelse. Du kan læse mere om fiskemetoder og fangststatistikker ved at følge links i menuen til venstre. 

Fiskeriregler

Fredningstid
Sandarten er fredet i ferskvand i perioden 1. til 31. maj. Fredningstiden gælder også for Randers Fjord, men ikke for andre fjordområder i Danmark. 

Mindstemål
Mindstemålet for sandart er 50 cm i ferskvand samt i Randers Fjord. Der er ikke noget gældende mindstemål i andre fjordområder i Danmark. 

Frivillige fiskeriregler
I mange af vores søer er der tradition for at genudsætte den største del af fangsten, når der fiskes sandart. Der er som regel tale om uskrevne regler. Sandarter, der er fanget på stor dybde, kan være umulige at genudsætte, fordi svømmeblæren udvider sig så meget, at fiskens indre organer skades. I nogle lystfiskerforeninger er der indført total fredning i år, hvor sandartbestanden er i bund. 

Ofte stillede spørgsmål

Er det ikke lidt selvmodsigende, at en fremmed art, som kan have negativ effekt på miljøtilstanden, er omfattet af både fredningstid og mindstemål? Se svaret her.
Hvorfor drives der stadig erhvervsfiskeri efter en fiskeart, som lystfiskerne gerne vil fange, og som giver en større samfundsmæssig værdi på den måde? Se svaret her.
Kan man gøre noget for, at sandarter, der er fanget på dybt vand, overlever en genudsætning? Se svaret her. 

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/sandart
24 JULI 2024