Fiskemetoder efter sandart

Lystfiskeri efter sandart er i dag et meget attraktivt og værdifuldt fiskeri. Men det var først sidst i 1960’erne og op gennem 1970’erne, at populariteten rigtig indfandt sig. Før den tid var den fiskerimæssige udnyttelse af sandart i Danmark hovedsagelig erhvervsmæssig. For sportsfiskere var sandarten dengang mest en velkommen afveksling ved fiskeri efter andre arter. 

I dag er situationen helt anderledes. På nogle søer er fiskeri efter sandart det mest populære fiskeri og bliver drevet meget målrettet. Populariteten ses også på den måde, at der flere steder afholdes særlige sandartkonkurrencer. Det er eksempelvis tilfældet i Furesø og på Julsø, hvor henholdsvis Lystfiskeriforeningen og Silkeborg Fiskeriforening afholder årlige konkurrencer. Premiere-fiskeriet, der indledes ved midnat den 1. juni, når fredningen ophører, er også en særlig begivenhed i nogle søer. 

En af årsagerne til, at sandartfiskeri er blevet populært, er sikkert, at det til tider kan være endog meget vanskeligt at få sandarterne til at bide, hvilket gør udfordringen i fiskeriet større. Samtidig tæller det ganske givet også med, at sandarten er meget velsmagende. Sandart har i øvrigt ry for ikke at fighte særlig voldsomt. 

Søfiskeri

Fiskeri efter sandart foregår normalt fra båd, hvor man bedst kan opsøge sandarterne på deres foretrukne levesteder på dybt vand langt fra bredden. Det er dog også muligt at fange sandart fra bredden i visse søer, eksempelvis i Flade Sø i Thy. I andre søer fanger man også sandarter fra bredden, men kun på bestemte årstider, f.eks. når de foretager vandringer mellem søer og derfor kortvarigt opholder sig omkring søernes ind- eller udløb. 

Bådfiskeri efter sandart kan foregå på flere måder. Dørgning med woblere, blink eller spinnere samt fiskeri med agnfisk er det mest traditionelle fiskeri. Dørgning foregår som regel over dybt vand med agnen placeret dybt, evt. tynget ned med en downrigger. Fiskeri med agnfisk kan enten foregå som langsom dørgning eller medning med bundtakle eller flod, hvor båden ligger stille, evt. for anker. I de senere år er fiskeri med såkaldte jigs, fisket som vertical jigging blevet populært. 

Vandløbsfiskeri

Et betydende fiskeri efter sandart i vandløb findes kun i ganske få åer i Danmark, herunder i Susåen ved Næstved, i de nedre dele af Vidåen, men især i Gudenåen ved Randers samt i Randers Havn. Ved fiskeri i vandløb er man i sagens natur i mindre grad afhængig af at fiske fra båd. I f.eks. Gudenåen drives fiskeriet både fra bredden og fra båd. 

De mest almindelige fiskemetoder er spinnefiskeri med wobler og lignende, herunder såkaldte wormflies. Man kan også fiske med agnfisk, bl.a. er løjer, som sandarter gerne æder mange af, populære som agnfisk i Gudenåen.  

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.  

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/sandart/fiskemetoder
24 JULI 2024