Statistik for erhvervsmæssig fangst af sandart

Det erhvervsmæssige fiskeri efter sandart i Danmark drives primært med nedgarn og i mindre grad med bundgarn. Det er i de senere år sket i et begrænset antal af vores store søer, eksempelvis Arresø, Mossø og indtil 2012, også i Tange Sø. Fra 2015 er der desuden landet sandart fra Tissø, samt senest desuden fra Sorø Sø (2019-2021) og Tystrup Sø (2019-2020).

Siden 2003 har fangsten i hele landet svinget betydeligt mellem 2,6 tons (2010) og 101,8 tons (2003), primært grundet udsving i fangsten i Arresø.

Fangsten har som sagt i mange år været domineret af fiskeriet i Arresø, der i de fleste år har udgjort mellem 70 og 90 % af den samlede årlige fangst i Danmark, i 2021 så meget som 94 %. Fangsten i Arresø satte alle tiders rekord i 2003, hvor der blev landet ikke mindre end 91,6 tons sandart fra søen. I årene 2001 – 2004 udviklede der sig i Arresø en usædvanlig stor bestand af sandart bestående af 2 meget stærke årgange, som var basis for de meget store fangster. Også lystfiskerne oplevede rekordfangster i de år. Fra 2005 og frem har bestanden været tilbage på et mere normalt niveau. I 2018 og 2019 blev fangsten i Arresø yderligere reduceret og var ikke dominerende på landsplan. Det ændrede sig i 2020-2021, hvor fangsten i Arresø igen blev dominerende.

I 2015 blev erhvervsfiskeriet på Tissø genoptaget og der blev landet 5,3 tons sandart fra søen, hvor en stærk årgang var under udvikling på samme måde som det skete i Arresø i 2003-04. Fangsten i Tissø er fortsat på samme niveau i 2016 og 2017. Efter en mindre fangst i 2018 (2,1 tons) blev fangsten i 2019 lige så høj som i årene 2015-17. Ligesom det skete i Arresø, må man forvente at fangsterne i Tissø vil blive reduceret inden for få år, når fiskene i den stærke årgang forsvinder grundet alderdom. Fangsten i 2020 på 3,7 tons og i 2021 på 1,4 tons er formentlig som forventet effekten af den nedgang i bestanden, der altid følger, når en stærk årgang bliver ældre. De relativt store fangster fra Sorø Sø (610 kg) og Tystrup Sø (1912 kg) i 2019, er for begge søers vedkommende reduceret betydeligt i 2020 til henholdsvis 152 og 302 kg. Det fald er i 2021 fortsat til bare 18 kg fra Sorø Sø og nul fra Tystrup Sø. Om den udvikling også er effekt af at en stærk årgang er ved at forsvinde, vides ikke.

Sandart er kendt for med mellemrum at have meget markante udsving i bestandsstørrelse, et fænomen, som herhjemme foruden Arresø og Tissø også er observeret i Mossø.

 

Læs mere om den svingende bestandsstørrelse hos sandart.

Sandart fangster

Den erhvervsmæssige fangst af sandart i Danmark 2003 til 2021. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

 

Den erhvervsmæssige fangst af sandart i Danmark kom først for alvor i gang i 1930’erne, efterhånden som de udsatte bestande slog an. Fra slutningen af 2. verdenskrig og frem til 1980’erne var sandarten den økonomisk næst- vigtigste art i erhvervsfiskeriet på de danske søer, kun overgået i værdi af ål. I de fleste søer med sandart i Danmark var det da også de erhvervsmæssige interesser, der var baggrund for at bestandene blev etableret ved udsætning. Fiskeriet i Arresø er hovedårsagen til at landingerne af sandart har oplevet et mindre fald end landingerne af arter som aborre og gedde.

Sandart fangststatistik 

Den erhvervsmæssige fangst af sandart i ferskvand i Danmark 1903 – 2020, vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsens landingsstatistik.

 

Fangsten afsættes i dag delvis til fiskehandlere og restauranter i Danmark. I år med gode fangster eksporteres der en del sandarter til bl.a. det franske marked.

 

 

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år (virker i browserne - Google Chrome & Firefox).


Af 
Søren BergDTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/sandart/statistik
3 JULI 2022