Fiskeri efter krebs - ofte stillede spørgsmål

Jeg har opdaget at en gammel lergrav tæt ved hvor jeg bor, huser en stor bestand af krebs. Hvordan får jeg lov til at fiske efter dem?

For fiskeri efter krebs gælder samme regler som fiskeri efter fisk. Du skal derfor spørge ejeren af lergraven om lov. Husk at overholde reglerne om fredningstid og mindstemål. Vil du bruge krebseruser (eller tejner) er et lystfiskertegn ikke nok, så skal du løse et fritidsfiskertegn.

Hvis de krebs der lever i lergraven skulle vise sig at være en af de fremmede arter, f.eks. signalkrebs eller galiziske sumpkrebs (også kaldet tyrkerkrebs), er det meget vigtigt at du kun fiskeri til at spise og ikke begynder at sætte dem ud et andet sted. De kan gøre betydelig skade på naturen og på en evt. bestand af vor naturligt hjemmehørende krebs, flodkrebsen. 

Da jeg var barn (det var før 2. verdenskrig – jeg er en gammel mand nu) fiskede jeg krebs i voldgravene i Fredericia og solgte dem til en af byens restauranter. Det kunne mit barnebarn godt tænke sig at prøve. Må man stadig det?

Nej det må dit barnebarn ikke. Siden dengang er der indført et generelt forbud mod at sælge fisk og krebs fanget ved rekreativt fiskeri. Det gælder både for fisk og krebs fanget ved lystfiskeri og ved fritidsfiskeri. Det er i dag kun erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere, der må sælge deres fangst.

Der er dog nogle få undtagelser. Lodsejere, der fisker fra egen grund kan hos fiskerikontrollen få en tilladelse til at sælge fangsten. Personer, som har forpagtet fiskeretten i en sø, kan gøre det samme. De skal som dokumentation fremvises en forpagtningskontrakt mellem lodsejer og fisker. Sådan en tilladelse indeholder også en forpligtigelse til, at indberette til Fiskeristyrelsen, hvad der sælges.

Men dit barnebarn kan godt fiske krebs til eget forbrug, f.eks. med krebsebrikker. Ejeren af voldgravene, Fredericia Kommune, tillader frit lystfiskeri. Personer mellem 18 og 65 år skal huske at løse det statslige fisketegn. Om der stadig lever krebs i voldgravene er dog ikke sikkert. Kommunen nævner kun gedde og karpe som mulig fangst.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/krebs/faq-til-krebs
18 JUNI 2024