Fiskemetoder efter gedde

Der er gedder i de fleste søer, større vandløb samt visse brakvandsområder. 

Normalt er gedder forholdsvis nemme at fange på lystfiskergrej, selv om fangbarheden ikke er den samme gennem året og fra sø til sø. Målrettet fiskeri efter store gedder er en udfordring, som kræver stor erfaring og tålmodighed. 

Søfiskeri

Man kan fange gedder fra land eller fra båd/flydering. 

Ofte bruger man almindelige spinnestænger, men fisker man med større agn, er lidt kraftigere grej nødvendigt. Man monterer normalt et stålforfang for enden af linen for at forhindre, at geddens skarpe tænder klipper linen. Gedder bliver fanget på blink, spinner, wobler samt levende og død naturlig agn. I de senere år har fluefiskeri og fiskeri med såkaldte jerkbaits (ske-løse woblere) fået mange tilhængere. 

Det meste geddefiskeri foregår normalt i vinterhalvåret samt i maj og juni måneder hvor gedderne er ganske hugvillige. Måske fordi de har brug for masser af føde nu, hvor legen er forbi. 

Vandløbsfiskeri

I mange af de større danske åer foregår der et betydeligt fiskeri efter gedder. Fiskeriet foregår ofte i de områder, hvor vandet flyder langsomt, hvilket normalt er i den nedre del af de større vandløb. Et kendt eksempel er Gudenåen nær Randers, hvor der bliver taget mange store gedder - men også i en række andre vandløb hører man ofte om fangst af gedder, f.eks Skjern Å, Tryggevælde Å og Odense Å. 

Brakvandsfiskeri

Gedden trives i områder med op til 10-12 promille salt i vandet, og man kan derfor træffe gedden i mange danske fjorde. Det mest kendt geddefiskeri i saltvand foregår omkring Sydsjælland, hvor Bredningen, Stege Nor og Præstø Fjord er kendte lokaliteter. Man kan også træffe gedden omkring Bornholm. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 


https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/gedde/fiskemetoder
31 MAJ 2023