Fiskemetoder efter suder

Søfiskeri

Suderen finder man primært i lavvandede, næringsrige moser og småsøer med mudderbund. Suderen er ret sky, og fiskeriet finder oftest sted fra bredden og i perioder af døgnet, hvor der ikke er så meget lys, dvs. om aftenen eller natten frem til et par timer efter solopgang. Fiskeriet er bedst, når vandet er varmt og der, hvor suderen primært holder til, dvs. ved bunden nær områder med vandplanter. 

Lige som ved fiskeri efter brasen anvender man oftest flod eller lette bundtackler med små kroge.  Krogen monteres f.eks. med majs, orm, pupper, maddiker eller dej/brød. 

Ofte anvender man forfodring, hvor en ”foder”blanding bliver kastet ud i vandet for at tiltrække suderen. Men da blandingen indeholder en del næringsstoffer, kan forfodring i stor stil kan være med til at gøre vandet mere uklart Det er i strid med miljømålene for  danske søer, og derfor er forfodring er forbudt i flere søer og bør ikke anvendes, hvis der er risiko for en negativ effekt på vandkvaliteten. Fiskeri efter suder kan dog også foregå uden forfodring. 

Danmarksrekorden for suder er i øjeblikket 4,925 kilo for en fisk, der blev fanget i en sø på Sjælland i 2007.

Vandløbsfiskeri

Suderen kan træffes i langsomt flydende vandløb, men forekomsten er ret tilfældig, så der fiskes sjældent efter suder i vandløb.   

Brakvandsfiskeri

Suderen tåler brakvand med op til 12 ‰ salt og findes bl.a. i den indre del af Østersøen. Men den er ret sjælden i brakvand i Danmark, og fangsten af suder i brakvand er tilfældig. 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/suder/fiskemetoder
18 JUNI 2024