Statistik for erhvervsmæssig fangst af sandart

Det erhvervsmæssige fiskeri efter sandart i Danmark drives primært med nedgarn og i mindre grad med bundgarn. Fiskeriet foregår i et begrænset antal af vores store søer, eksempelvis Arresø og Mossø og indtil 2012 Tange Sø. Fra 2015 er der også landet sandart fra Tissø og fra 2019 desuden fra Sorø Sø og Tystrup Sø.

Siden 2003 har den erhvervsmæssige fangst i hele landet svinget mellem 2,6 tons (2010) og 101,8 tons (2003).

Fangsten afsættes delvis til fiskehandlere og restauranter i Danmark. I år med gode fangster eksporteres der en del sandarter til bl.a. det franske marked. 

Fangsten har i mange år været domineret af fiskeriet i Arresø, der i de fleste år har udgjort mellem 70 og 90 % af den samlede årlige fangst i Danmark. Fangsten i Arresø satte alle tiders rekord i 2003, hvor der blev landet ikke mindre end 91,6 tons sandart fra søen. I årene 2001 – 2004 udviklede der sig i Arresø en usædvanlig stor bestand af sandart bestående af kun to meget stærke årgange, som gav mulighed for de meget store fangster. Også lystfiskerne oplevede rekordfangster i de år. Fra 2005 og frem har bestanden været tilbage på et mere normalt niveau. I de sidste 2 år (2018 og 2019) er fangsten i Arresø yderligere reduceret og har ikke været dominerende på landsplan. Situationen nu minder meget om udviklingen i første halvdel af 1990’erne, hvor fangsten var tilsvarende lav.

I 2015 blev erhvervsfiskeriet efter sandart i Tissø genoptaget, og der blev landet 5,3 tons sandart fra søen, hvor en stærk årgang er under udvikling på samme måde, som det skete i Arresø i 2003-04. Fangsten i Tissø er fortsat på samme niveau i 2016 g 2017. Efter en mindre fangst i 2018 (2,1 tons) blev fangsten i 2019 lige så høj som i årene 2015-17. Ligesom det skete i Arresø, må man forvente, at fangsterne i Tissø vil blive reduceret inden for få år, når fiskene i den stærke årgang forsvinder grundet alderdom.

Sandart er kendt for med mellemrum at have disse meget markante udsving i bestandsstørrelse, som også er observeret i Mossø. Læs mere om den svingende bestandsstørrelse hos sandart.

Sandart fangststatistik

Den erhvervsmæssige fangst af sandart i Danmark 2003 til 2019. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

Fangst af sandart før 2000

I Danmark kom den erhvervsmæssige fangst af sandart først for alvor i gang i 1930’erne, efterhånden som de udsatte bestande slog an. Fra slutningen af 2. verdenskrig og frem til 1980’erne var sandarten den næstvigtigste art i erhvervsfiskeriet på de danske søer, kun overgået i værdi af ål.

/-/media/Sites/Fiskepleje/Soeer/Fiskeregler_og_fiskeri/Sandart/graf_fangstatistik_sandart_2.ashx 

Den erhvervsmæssige fangst af sandart i ferskvand i Danmark 1903 – 2000, vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsen. 

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år.


Af 
Søren BergDTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/sandart/statistik
16 MAJ 2021