Fangststatistik for aborre

Der drives et mindre erhvervsmæssigt fiskeri efter aborrer i Danmark. De sidste 25 år har den samlede erhvervsmæssige fangst i brak- og ferskvand svinget mellem 104 tons (1994) og 15 tons (2019) årligt.

Efter et lavpunkt i årene 2008-10 steg den erhvervsmæssige fangst af aborrer frem til 2013. Herefter er der atter sket et markant fald frem til et nyt historisk lavt niveau fra 2016 og frem. Denne udvikling skyldes primært udsving i fangsterne i brakvandsområdet omkring Sydsjælland og øer.

Mellem 90 og 95 % af fangsten af aborre stammer typisk fra brakvand. Den største mængde fanges traditionelt i områderne omkring Sydsjælland og øer. Herudover landes der aborrer fra de vestjyske fjorde (Ringkøbing, Stadil og Nissum Fjord). De sidste 2 år har fangsten fra Ringkøbing Fjord (inkl. Stadil Fjord) været markant højere (ca. 10 tons årligt) end fangsten omkring Sydsjælland og øer.

Fangsten i ferskvand i årene 2017, 2018 og 2019 var på ca. 1,6 tons årligt, hvilket er det laveste, der er registreret. Omkring halvdelen stammer fra Arresø; den resterende del fanges i bl.a. Tissø, Vandet Sø og Mossø.

Aborre fangststatistik
Den erhvervsmæssige fangst af aborrer i Danmark 2003 – 2019. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

Aborre fangststatistik

Den historiske erhvervsmæssige fangst af aborre i ferskvand i Danmark 1903 – 2000 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsen.

Op gennem 1900-tallet og frem til omkring 1970 var der generelt stigende årlige fangster af aborre fra ferskvand.  Det skyldes formentlig, at aborren tidligere ikke havde nogen særlig kommerciel værdi, mens den i dag indbringer en god pris ved eksport. Det høje fangsttal i 1990’erne skyldes især, at der i sidste halvdel af årtiet blev drevet et meget intensivt trawlfiskeri efter aborrer på Tissø.

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er den erhvervsmæssige udnyttelse af aborre i ferskvand gået tilbage? Se svaret her.  

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/aborre/statistik
10 JULI 2020