Aborre fangststatistik

Statistik for erhvervsmæssig fangst af aborre

Mellem 90 og 97 % af de samlede erhvervsmæssige landinger af aborre i Danmark stammer fra brakvand.

Der drives et mindre erhvervsmæssigt fiskeri efter aborrer i Danmark. De sidste 25 år har den samlede fangst i brak- og ferskvand svinget mellem 104 (1994) og 5,7 (2022) tons årligt. Efter et lavpunkt i årene 2008-10 steg fangsten igen frem til 2013. Herefter er der atter sket et markant fald frem til et nyt historisk lavt niveau fra 2016 og frem, dog undtaget 2020.

Den nyeste udvikling skyldes primært et markant fald i fangsterne i brakvandsområdet omkring Sydsjælland og øer. I 2021 og 2022 blev der således kun landet henholdsvis 401 og 373 kg aborrer fra dette område. Landinger fra brakvand stammer i dag næsten udelukkende fra de vestjyske fjorde, primært Ringkøbing Fjord / Stadil Fjord, men også her var fangsten i 2022 historisk lav. Mellem 90 og 95 % af de samlede erhvervsmæssige landinger i Danmark stammer fra brakvand.

Fangsten i ferskvand i årene 2017 - 2019 var på ca. 1,6 tons årligt, hvilket var det laveste, der var registreret historisk set på den tid. I 2020 - 2021 er der sket et yderligere fald til henholdsvis 1,1 og 0,4 tons. Faldet er fortsat i 2022, hvor der blev landet 165 kg i alt fra 4 søer: Tissø, Tystrup Sø, Vandet Sø og Mossø.

Aborre fangststatistik

Den erhvervsmæssige fangst af aborrer i Danmark 2003 – 2022. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

 

Aborre fangststatistik

Den historiske, erhvervsmæssige fangst af aborre i ferskvand i Danmark 1903 – 2020 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsens landingsstatistik.

Op gennem 1900-tallet og frem til omkring 1970 var der generelt stigende årlige fangster fra ferskvand. Det skyldes formentlig, at aborren tidligere ikke havde nogen særlig kommerciel værdi, mens den i dag indbringer en god pris ved eksport. Det høje fangsttal i 1990’erne skyldes især, at der i sidste halvdel af årtiet blev drevet et meget intensivt trawlfiskeri efter aborrer på Tissø. Dette ophørte i begyndelsen af nullerne.

 

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år

Læs om aborrens biologi

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er den erhvervsmæssige udnyttelse af aborre i ferskvand gået tilbage? Se svaret her.  

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/aborre/statistik
6 DECEMBER 2023