Aborre fangststatistik

Statistik for erhvervsmæssig fangst af aborre

Mellem 90 og 95 % af de samlede erhvervsmæssige landinger af aborre i Danmark stammer fra brakvand.

Der drives et mindre erhvervsmæssigt fiskeri efter aborrer i Danmark. De sidste 25 år har den samlede fangst i brak- og ferskvand svinget mellem 104 (1994) og 15 (2019) tons årligt. Efter et lavpunkt i årene 2008-10 har fangsten være stigende frem til 2013. Herefter er der atter sket et markant fald frem til et nyt historisk lavt niveau fra 2016 og frem, dog med en stigning i 2020.

Den nyeste udvikling skyldes primært et fald i fangsterne i brakvandsområdet omkring Sydsjælland og øer. I 2020 blev der således kun landet ca. 500 kg aborrer fra dette område. Landinger fra brakvand stammer i dag næsten udelukkende fra de vestjyske fjorde, primært Ringkøbing Fjord / Stadil Fjord. Mellem 90 og 95 % af de samlede erhvervsmæssige landinger i Danmark stammer fra brakvand.

Fangsten i ferskvand i årene 2017, 2018 og 2019 var på ca. 1,6 tons årligt, hvilket er det laveste, der er registreret historisk. I 2020 er der sket et yderligere fald til 1,1 tons. Omkring halvdelen stammer fra Arresø, den resterende del fanges i bl.a. Tissø, Vandet Sø og Mossø. I 2020 var fangsten i Arresø og Tissø omtrent lige store, henholdsvis 484 og 447 kg.

Aborre fangster

Den erhvervsmæssige fangst af aborrer i Danmark 2003 – 2020. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

Aborre fangststatistik

Den historiske erhvervsmæssige fangst af aborre i ferskvand i Danmark 1903 – 2000 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsen.

Op gennem 1900-tallet og frem til omkring 1970 var der generelt stigende årlige fangster fra ferskvand.  Det skyldes formentlig, at aborren tidligere ikke havde nogen særlig kommerciel værdi, mens den i dag indbringer en god pris ved eksport. Det høje fangsttal i 1990’erne skyldes især, at der i sidste halvdel af årtiet blev drevet et meget intensivt trawlfiskeri efter aborrer på Tissø.

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er den erhvervsmæssige udnyttelse af aborre i ferskvand gået tilbage? Se svaret her.  

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/aborre/statistik
16 MAJ 2021