Aborre fangststatistik

Statistik for erhvervsmæssig fangst af aborre

Mellem 90 og 97 % af de samlede erhvervsmæssige landinger af aborre i Danmark stammer fra brakvand.
Der drives et mindre erhvervsmæssigt fiskeri efter aborrer i Danmark. De sidste 25 år har den samlede fangst i brak- og ferskvand svinget mellem 104 (1994) og 5,7 (2022) tons årligt. Efter et lavpunkt i årene 2008-10, steg fangsten igen frem til 2013. Herefter er der atter sket et markant fald frem til et nyt historisk lavt niveau fra 2016 og frem, dog undtaget 2020. I 2023 steg fangsten ganske lidt set i forhold til den 2022.

Den nyeste udvikling skyldes primært et markant fald i fangsterne i brakvandsområdet omkring Sydsjælland og øer. I 2021, 2022 og 2023 blev der således kun landet henholdsvis 401, 373 og 394 kg aborrer fra dette område. Landinger fra brakvand stammer i dag næsten udelukkende fra de vestjyske fjorde, primært Ringkøbing Fjord / Stadil Fjord, men også her har fangsten været historisk lav i 2022 og 2023 på omkring 5 tons årligt. Mellem 90 og 95 % af de samlede erhvervsmæssige landinger i Danmark stammer fra brakvand.

Fangsten i ferskvand i årene 2017 - 2019 var på ca. 1,6 tons årligt, hvilket var det laveste, der var registreret historisk på den tid. I 2020 - 2021 er der sket et yderligere fald til henholdsvis 1,1 og 0,4 tons. Faldet er fortsat i 2022, hvor der samlet blev landet 165 kg i alt fra 4 søer: Tissø, Tystrup Sø Vandet Sø og Mossø. I 2023 steg fangsten fra ferskvand, primært grundet fangst af 1286 kg aborrer i Tissø. Der er i begyndelsen af 2024 indgået et partnerskab mellem lodsejere og lystfiskere ved Tissø, som sætter rammen for hvordan fiskeriet fremover skal forvaltes. Det forventes derfor at erhvervsfangsten af aborrer i 2024 bliver større end i 2023 med en maksimal kvote på 3500 kg.

Aborre fangststatistik
Den erhvervsmæssige fangst af aborrer i Danmark 2003 – 2023. Data fra Fiskeristyrelsens officielle landingsstatistik.

Aborre fangststatistik

Den historiske, erhvervsmæssige fangst af aborre i ferskvand i Danmark 1903 – 2020 vist som 10 års gennemsnit. Data fra DTU Aquas arkiv og Fiskeristyrelsens landingsstatistik.

De stigende årlige fangster fra ferskvand op gennem 1900-tallet skyldes formentlig primært, at aborrens kommerciel værdi også steg, hvilket har gjort fiskeriet mere interessant rent økonomisk. De meget høje fangsttal i 1990’erne skyldes især, at der i sidste halvdel af årtiet blev drevet et meget intensivt trawlfiskeri efter aborrer på Tissø. Dette ophørte i begyndelsen af nullerne. De meget lavere fangsttal fra 2003 og frem skyldes primært, at der i dag drives erhvervsmæssigt fiskeri på meget få søer sammenlignet med tidligere. De sidste 10 år er der eksempelvis kun landet aborrer fra seks danske søer inklusive Arresø, hvor erhvervsfiskeriet ophørte i 2021. Det kan dog også spille ind, at de danske søers generelt dårlige miljøtilstand påvirker aborrebestanden negativt.

Hovedparten af den erhvervsmæssige fangst af aborrer i Danmark eksporteres, primært til Sydeuropa.

Her kan du finde de officielle fangster for de seneste 10 år

Læs om aborrens biologi

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er den erhvervsmæssige udnyttelse af aborre i ferskvand gået tilbage? Se svaret her.  

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 


https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/aborre/statistik
18 JUNI 2024