Fangststatistik for karpe

Der drives ikke erhvervsmæssigt fiskeri efter karper i Danmark, men der fanges minimale mængder som bifangst ved erhvervsfiskeri i søer samt enkelte fjorde.

I Fiskeristyrelsens fangststatistik registreres der årligt mellem 10 og 30 kg karper samlet for hele landet. Lokaliteter, der optræder i statistikken for perioden 2003 – 2017 som fangststed eller landingshavn, omfatter Kramnitze på Lolland, Saltbæk Vig, Bavelse Sø, Sorø Sø, Tissø, Vester Vandet Sø, Kalvehave ved Ulvsund og Ringkøbing Fjord. I årene 2011-13 samt i 2017 og 2019 var fangsten nul. I 2014, 15, 16 og 18 blev der landet hhv. 9, 11, 15 og 12 kg.

Opdræt

Karpen blev oprindeligt indført til Danmark til opdrætsformål. Det skete midt i 1500-tallet.

Landets sidste aktive opdræt af karper til spisebrug ligger i Gråsten, hvor der har været karpedambrug i mindst 300 år. Der sælges typisk nogle få hundrede kg karper herfra om året. I december 2018 satte Naturstyrelsen dog selv spørgsmålstegn ved lovligheden af opdrættet i karpedammene, bl.a. i forhold til reglerne om dambrugsdrift. Der bliver derfor ikke indfanget og solgt karper fra dambruget, indtil dette er afklaret. Læs mere om karpeopdræt.

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/Soeer/fiskeregler-og-fiskeri/karpe/statistik
16 MAJ 2021