Opdræt af karper

Opdræt

Karpen blev oprindeligt indført til Danmark til opdrætsformål. Det skete midt i 1500-tallet, hvor et af de første karpedambrug blev oprettet på Gisselfeld Gods på Sydsjælland. Dengang var det især kongehuset og adelen, der spiste karper fra eget opdræt.

Sidst i 1700-tallet gik traditionen med opdræt af karper efterhånden af mode, og de fleste steder ophørte opdrættet. Fra sidst i 1800-tallet og frem til omkring 1950 blev der nogle steder opdrættet karper med henblik på eksport, især til det tyske marked. Karpedambruget på Gisselfeld ophørte i 1962. I dag bruges dammene især til lystfiskeri efter karper.

Landets sidste aktive opdræt af karper til spisebrug ligger i Gråsten, hvor der har været karpedambrug i mindst 300 år. Naturstyrelsen driver et ekstensivt opdræt i de gamle opdrætsdamme, der tidligere hørte til Gråsten Slot. Der tages i udstrakt grad hensyn til miljøet i dammene, og tætheden af karper holdes derfor lav. De opdrættede karper sælges dels til udsætning og dels lokalt op til jul, hvor nogle sønderjyder stadig holder den gamle tyske tradition med at spise julekarpe i hævd. Mens Prins Henrik levede, fik han også af og til en karpe leveret. Der er otte karpedamme, som tømmes på skift hver tredje eller fjerde år. Karperne yngler i foråret i en yngledam ved Gråsten Slot. Derfra flyttes de over i en større dam, og senere igen over i en af de 8 opdrætsdamme. Efter to-tre år er de store nok til salg. Når karperne skal fanges sænkes vandstanden kortvarigt, hvilket lettere fiskeriet.

Der sælges typisk nogle få hundrede kg om året. De meget kolde vintre omkring 2009 -10 betød, at mange af karperne døde under isen i dammene. Derfor blev der ikke solgt karper i de år. Men i de seneste år er der igen blevet solgt omkring 200 kg årligt og i december 2017 blev der solgt hele 400 kg, prisen var 70 kr. pr. kg. En video fra dagen kan ses på YouTube her: https://www.youtube.com/watch?v=jQrV4dACJyQ

I december 2018 blev der af Naturstyrelsen selv stillet spørgsmålstegn ved lovligheden af fiskeriet i karpedammene i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 grundet sænkningen af vandstanden i opdrætsdammene. Fangsten og salget af karper blev derfor indstillet indtil dette var afklaret med Sønderborg Kommune, hvilket nu er sket. I december 2020 var det derfor meningen, at salget skulle genoptages. Fiskeriet fandt imidlertid så få karper, at salget blev opgivet.

På verdensplan er karpen en af de vigtigste arter i opdræt. Den samlede dambrugsproduktion af karper i Europa var i 2010 på 76.850 tons. De tre vigtigste producenter var Tjekkiet, Polen og Ungarn. Til sammenligning blev der i 2010 produceret 56.800 tons karper i Rusland, mens produktionen i Kina var lidt over 2,5 millioner tons. På verdensplan er produktionen af karper steget fra ca. 3 mio. tons i 2008 til ca. 4 mio. tons i 2017. Blandt fisk overgås karpe i produceret mængde (tal fra 2017) kun af græskarpe (5,5 mio. tons), sølvkarpe (4,7 mio. tons) og Nil-ciklide eller tilapia (4,1 mio. tons).

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/karpe/statistik/opdraet-af-karper
18 JULI 2024