Laksevand

Oversigt over de strækninger i vandløbene som i henhold til gældende bekendtgørelser er defineret som primær laksevand og øvrige laksevand.

LAKSEVAND

Inddelt i primær og øvrige

2024

 

Storå - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem

 

Storå fra Holstebro Vandkraftværk til udløb i Felsted Kog.

 

Primær

 

 

 

 

 

 

Den øvrige del af Storå vandsystem.

 

Øvrige

 

 

Se kort over Storå vandsystem


 


Skjern Å
- Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem

 

 • Skjern Å fra afløbet fra MES Sø, fra Dørslundvej, og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Sdr. Omme Å, fra opstemningen ved Juellingsholm Dambrug og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Brande Å, fra Brandlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Karstoft Å, fra Sdr Ommevej (Rute 411) og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Simmel Bæk, fra sammenløb med Hårkær Bæk og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Påbøl Bæk, fra Påbølvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Gundesbøl Å, fra Vindingevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Vorgod Å, fra Trehøjevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Rind Å, fra sammenløb med Fjederholt Å og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Egeris Mølleå, fra Skovbyvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Fjederholt Å, fra Toftlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Tarm Bybæk, fra Storegade og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

 

 

 

Primær

 

 

 

 

 

 

Den øvrige del af Skjern Å vandsystem.

 

Øvrige

 

 

 Se kort over Skjern Å vandsystem

 

 

 

Varde Å - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

 

 • Grindsted Å, fra sammenløbet mellem Grene Å og Billund Bæk og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
 • Ansager Å, fra opstemningen ved Krogager Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
 • Holme Å, fra Hovborgvej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

 

 

 

Primær

 

 

 

 

 

 

Den øvrige del af Varde Å vandsystem.

 

Øvrige

 

 

 Se kort over Varde Å vandsystem

 

 

Sneum Å - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

 

 • Terpling Å, fra sammenløb af Nørrebæk og Sønderbæk og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
 • Holsted Å, fra opstemningen ved Hulkær Fiskeri og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

 

 

Primær

 

 

 

 

 

Den øvrige del af Sneum Å vandsystem.

 

Øvrige

 

Se kort over Sneum Å vandsystem

Kongeå - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

 

 • Vejen Å, fra sammenløbet mellem Drostrup Å og Gesten Å og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
 • Kongeå, fra sammenløb af Vejen Å og Kongeå og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

 

 

Primær

 

 

 

 

 

Den øvrige del af Kongeå vandsystem.

 

Øvrige

 

Se kort over Kongeå vandsystem

Ribe Å - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

 

 • Hjortvad Å, fra sammenløb af Hjortvad Å og Kemsgård Bæk og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
 • Gram Å, fra Tovskovvej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
 • Gels Å, fra Diagonalvej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

 

 

Primær

 

 

 

 

 

Den øvrige del af Ribe Å vandsystem.

 

Øvrige

 

Se kort over Ribe vandsystem

 

Brede Å - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

 

Lobæk, fra Koldingvej/Tøndervej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

 

Primær

 

 

 

 

Den øvrige del af Brede Å vandsystem.

 

Øvrige

 

Se kort over Brede Å vandsystem

Vidå - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

 

 • Surbæk, fra Løgumklostervej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
 • Sønderå, fra Julianehåbvej og nedstrøms til udløb i Vadehavet.
 • Grønå, fra sammenløb med Terkelsbøl Å og Uge Bæk og nedstrøms til udløb i Vadehavet.

 

 

Primær

 

 

 

 

 

Den øvrige del af Vidå Å vandsystem.

 

Øvrige

 

Se kort over Vidå vandsystem

 

 https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/laksekvote/laksevand-primaer-oevrige
18 JULI 2024