Trusler mod laks

Laks lever både i fersk- og saltvand og begge steder er der forhold, som kan true bestandene. Her er mere information om nogle af de forhold, der i større eller mindre omfang kan udgør en trussel for laks.

Sygdomme hos laks

Lakselus

Indvandring af pukkellaks i danske laksevandløb


https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/trusler-mod-laks
20 OKTOBER 2019