Lakselus på opgangslaks

Lakselus - biologi

Lakselus er en marin parasit.

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er et parasitisk krebsdyr tilhørende copepod-gruppen, som findes på laksefisk, hvor den lever af slim, hud og blod.

Hannerne bliver op til 5 mm og hunnerne ofte mere end 10 mm lange. Lakselus har en generationstid på ca. 6 uger ved en temperatur på 10-12 °C. Lakselus er en marin parasit og kan derfor ikke gennemføre livscyklus ved lav salinitet eller i ferskvand.

Den har en relativt kompleks livscyklus med en række livsstadier omfattende æg-, nauplius-, copepodit-, chalimus-, preadult- og voksenstadiet.

Lakselusen er naturligt hjemhørende på laks og havørred i danske farvande med høj salinitet.

Lakselus kan have betydelig negativ effekt på vilde havørreder og laks.

Lakselus - havørred angrebet at et højt antal lakselus.
Foto: Lakselus har i stort antal angrebet en havørred. Foto udlånt af NJFF Hordaland.

Kilde: Analyse af risikoen for lakselus ved placering af nye havbrug i danske farvande

Mere information om lakselus. Se filmen som beskriver forskning og overvågning af lakselus på vilde laksefisk. Filmen er laver af NINA som er et nationalt og internationalt konferencecenter for naturforskning.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/trusler-mod-laks/sygdomme/lakselus
18 JUNI 2024