Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2023
Blåfinnet tun springer i Kattegat. Foto Kim Birnie-Gauvin
06 MAJ

Forskere skubber grænserne for undersøgelser af de marine dyrs adfærd ved brug...

Elektroniske mærker, der kan fjernovervåge dyrearter i det marine miljø, skubber til grænserne for hvad vi kan observere under vand og giver uvurderlig viden om dyrenes...

Fangst af skaller
25 APR

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

I Søhåndbogen på fiskepleje.dk kan du finde statistikker for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære ferskvandsfisk. Statistikkerne er nu blevet opdateret med...

Foto Kim Birnie-Gauvin
19 APR

Stenbideren er blevet en sjælden fisk og udviser store genetiske forskelle

En stenbider er ikke bare en stenbider. Der er store genetiske forskelle inden for arten, viser ny forskning. Det betyder, at en bestand ét sted ikke bare kan erstattes...

Fisk og skaldyr Fiskeri og fiskebestande Ernæring og kostvaner Fødevareproduktion Hav- og dambrug
Rod i vandløbet med dødt ved og sten giver flere fisk - Jeksen bæk i Århus Kommune
17 APR

Rod i vandløbene er godt for fiskene

Sten og dødt træ i åerne gavner ørrederne. Forsøg i Aarhus Kommune viser, hvordan man med simple virkemidler kan opnå en stor positiv effekt på ørredbestandene.

Fiskepleje.dk er på facebook
13 APR

Fiskepleje.dk er nu på Facebook

Her finder du nyheder om de danske fiskearter og deres spændende biologi. Læs mere på Facebook.  

Ålegræs. Foto: Mikael van Deurs
03 MAR

Frivillige fra projekt ”Kysthjælper” planter ålegræs for at fremme biodiversiteten...

En studerende har undersøgt dyrelivet i et nyt ålegræsområde, som ’kysthjælperne’ står bag. Resultaterne tyder på, at ålegræsset lokker fisk til, og at især de helt små...

Laksekvoter 2023. Foto Nils Folmer Jørgensen
03 MAR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2023

DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Skarv har fanget en havørred
01 MAR

Nyt studie dokumenterer skarvprædation på voksne havørreder

Skarver æder også voksne havørreder.

STRAITS
24 FEB

Nu skal livets bevægelser i havet i hele Europa kortlægges

Beskyttelse og forvaltning af livet i havet kræver indgående viden om biologi og havets økosystemer. Et nyt EU-projekt, STRAITS, hvor DTU Aqua er med, skal over de næste...

Foto af Mikael Van Deurs
26 JAN

Forstå, hvordan naturgenopretning i havet kan lykkes

Med tre nye overordnede guides om naturgenopretning i havet kan beslutningstagere, aktører og interessenter nu gå til sagen med øget succes for både havnaturen, økosystemtjenesterne...

Fisk og skaldyr Klimatilpasning Økosystemer

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx
8 JUNI 2023