Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2024
Fjæsing
23 JUN

Fjæsing er i fremgang flere steder i landet i de kystnære områder

Læs mere om fjæsingens biologi, hvad man som badegæst bør være opmærksom på, og hvad man kan gøre, hvis uheldet først er ude.   

Stort Hummer (Homarus gammarus)
23 JUN

Hummer - få mere viden om sort hummerens biologi og regler for fangst af sort...

Sort hummeren er en populær fangst blandt fiskere og undervandsdykkere.

Det lavvandede og brede stryg ved Vilholt undersøges ved elektrofiskeri
21 MAJ

Stor artsrigdom og mange ørreder på Gudenåens naturlige stryg

Siden fjernelsen af spærringen ved Vilholt Mølle i 2008 har DTU Aqua dokumenteret, at der er kommet mange vilde ørreder i Gudenåen. Foruden ørreden trives en række andre...

Hajguide og Rokkeguide - Nærbillede af dværgskade Dipturus batis. Foto DTU Aqua
19 MAJ

Første danske guide til hajer og rokker i farvandene omkring Danmark

Ny guide fra DTU Aqua skal forbedre artsbestemmelsen af hajer og rokker de i danske og tilstødende farvande.

Ål - sætteål klar til udsætning i danske vandløb og søer
14 MAJ

Lille effekt af åleudsætning i øvre Gudenå

DTU Aqua har igennem næsten 20 år fulgt små sætteål som blev udsat opstrøms Vestbirk Vandkraft i Gudenåen. Kun 2,5 % af de små, ål der blev sat ud, ser ud til at have nået...

Skaller
14 MAJ

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

Søhåndbogen på fiskepleje.dk er nu opdateret med tal for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære fiskearter i vore søer i 2023.

Laks - Laksekonferencen 2024
14 MAJ

Laksekonference 2024

Invitation til laksekonference den 14. juni 2024.

Snæbel. Finn Sivebæk/DTU Aqua
02 MAJ

Snæblen er sin egen

Den sjældne, danske fisk med den markante snude er en gammel, ganske særlig art. Det hævder et nyt studie, som DTU Aqua har deltaget i, trykt i Molecular Ecology. Og...

Klima og natur Miljø og forurening
AF mik
25 APR

Historiske data viser os, hvor mange fisk man kunne fange i fjordene i gamle dage

100 år gamle fiskeridata bekræfter det, mange har sagt i årevis: Mængden af fisk i danske fjorde er faldet markant. DTU Aqua har set på særligt bestanden af skrubber...

Karstoft Å kort før den løber ud i Skjern Å
09 APR

Ny rapport samler oplysninger om de vilde laksebestande i Danmark

Hvor store kan de danske laksebestande blive og hvad er status nu?

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx
24 JUNI 2024