Laksekvote i Storå i 2021

Laksekvote i Storå - Storå ved Bur

STORÅ - 2021 - Laksekvoten i Storå vandsystem er på 475 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 475 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk delt i 2 grupper på 250 laks på 75 cm eller derunder og 220 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 15. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Storå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Storå vandsystem.
  • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på https://www.svstoraa.dk

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i denne bekendtgørelse - Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem.

Fangstrapportering og information: www.svstoraa.dk

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer:

Information om undersøgelser af de danske laksebestande

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via https://www.svstoraa.dk  inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_storaa
25 JANUAR 2022