Laksekvote i Storå i 2017

Laksekvote i Storå - Storå ved Bur

STORÅ - 2017 - Laksekvoten i Storå vandsystem er på 475 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 475 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk delt i 2 grupper på 250 laks på 75 cm eller derunder og 220 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 15. oktober

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Storå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Storå vandsystem.
  • Senest 4 dage efter, at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Sammenslutningen ved Storå i hænde. Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato samt antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på http://www.svstoraa.dk

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i "Lovbestemte regler for fiskeri i Storå vandsystem".

Fangstrapportering og information: www.svstoraa.dk

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer:

Information om undersøgelser af de danske laksebestande

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via http://www.svstoraa.dk  inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_storaa
26 FEBRUAR 2018