Laksekvote i Skjern Å i 2017

Lakse kvote ved Skjern Å - Skjern Å ved Sdr. Felding

SKJERN Å - 2017 - Laksekvoten i Skjern Å vandsystem er på 425 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri


  • Der må maksimalt hjemtages 235 laks på 75 cm eller derunder og 185 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, i de i nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober. Vær opmærksom på at Skjern Å Sammenslutningen i 2016 har vedtaget en inddelingen, hvor det ikke er de 75 cm som adskiller de to størrelsesgrupper men derimod en længde på 70 cm.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.
  • Senest 4 dage efter, at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Skjern Å Sammenslutningen i hænde. Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato samt antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på www.skjernaasam.dk

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i "Lovbestemte regler for fiskeri i Skjern Å".

Vær opmærksom på, at man lokalt har regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

Læs om undersøgelser af laksebestandene, regler og kvoter for de øvrige lakseåer:

Information om laksebestande i Danmark

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om laks og fiskepleje

Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal.

Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via www.skjernaasam.dk  inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/laks/laksekvote/laksekvote_skjern_aa
26 FEBRUAR 2018