Villestrup Å - udvandring af ørredsmolt

Smoltudtræk fra Villestrup Å forår 2016 & 2015

Villestrup Å udtræk af ørredsmolt i 2016

Villestrup Å udtræk af ørredsmolt i 2015

Figuren viser det daglige udtræk af vilde ørredsmolt. Smoltene er fanget i en fiskefælde opstillet lige tæt på udløbet. Formålet er at opgøre antallet af smolt som udvandrer fra Villestrup Å efter det store restaureringsprojekt er gennemført. Derved et det muligt at sammenligne smoltudtrækket før restaureringsprojektet blev gennemført.

Sammenlign med de tidligere undersøgelser (2004, 2008 og 2009)

Nyhedsbrevet på Fiskepleje.dk informerer dig når der er mere information om denne undersøgelser. Klik og tilmeld nyhedsbrev.

Af Kim Aarestrup, Finn Sivebæk og Henrik Baktoft, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.


https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oerred/naturlig_smoltudvandring/villestrup-aa
8 JUNI 2023