Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2020
17 JAN

Mange flere torsk efter nye stenrev

Forskere fra DTU Aqua registrerede over 100 gange så mange torsk efter udlægning af nye stenrev på Bredgrund ved Sønderborg.

Fødevarer, fisk og landbrug
2019
16 DEC

Nyheder fra fiskeplejen 2019

Her kan du se alle årets nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystnære områder.

16 DEC

Brasen udviser nomadeadfærd

Brasenens nomadeadfærd kan bidrage til at forklare, hvorfor nogle lavvandede og næringsrige søer indimellem fra år til år skifter mellem at have klart vand og grønt...

04 DEC

Bestanden af europæiske ål er fortsat kritisk lav, men der er tegn på bedring...

EU’s genopretningsplan for ålebestanden blev sat i værk fra sommeren 2009. I hele Europa blev en række tiltag gjort for at få flere voksne ål til at vandre ud på gydepladserne...

04 DEC

Åleyngel benytter også muslingerev som skjul

En tidligere undersøgelse har vist, at åleyngel i kystområderne fortrækker en bund af småsten fremfor af grus eller sand. Ny undersøgelse viser, at ynglen også rigtig...

29 NOV

Ph.d.-forsvar om konsekvensen af spærringer i vandløb for ferskvandsfisk

Den 6. december 2019 forsvarer Kim Birnie-Gauvin sin ph.d.-afhandling på DTU Aqua i Silkeborg.

19 NOV

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2020

I efteråret 2020 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i udvalgte vandløbsområder.

19 NOV

I de kolde måneder vandrer skaller og andre fisk væk fra søerne og ud i vandløb

Netop nu kan man opleve, at tusindevis af skaller og andre fiskearter vandrer væk fra lavvandede søer for at overvintre i til- og afløb.

19 NOV

Ferskvandssymposium for alle med interesse i vandløb og søer afholdes i maj 2020...

Tilmeldingen er åben til det ottende danske Ferskvandssymposium, som afholdes den 27. og 28. maj 2020 i Vingstedcenteret ved Vejle.

13 NOV

Muslingerev kan give nye levesteder for fisk

Muslingerev giver fisk og fiskeyngel gode muligheder for at skjule sig og finde føde. Men hvilke fisk har særlig gavn af muslingerev? Det undersøges nu i Helnæs Bugt...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder
27 JANUAR 2020