Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
Atlantisk laks
30 MAR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2021

DTU Aqua har foretaget en biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å...

Laks med red skin disease lignende symptomer
29 MAR

Der er fundet laks med tegn på Red Skin Diease i danske vandløb

På baggrund af observationer af laks med symptomer på sygdom i danske vandløb opfordrede DTU Aqua lystfiskere til at indsende deres observationer og...

Nyt projekt vil bidrage til mere biodiversitet og flere fisk i danske havne. Foto: Rune Westphal.
22 MAR

Fiskeriet i din lokale havn kan få hjælp fra en uventet kant

DTU Aqua deltager i et projekt, der udarbejder et idékatalog om biodiversitet og fisk i havne. Idékataloget giver bygherrer, planlæggere, rådgivere...

Smolt og lyttestation ved Udbyhoej
15 MAR

God overlevelse af vandrende havørredsmolt gennem Gudenåen og Randers Fjord i...

I foråret 2020 undersøgte DTU Aqua, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og...

Fiskearter i de vandløb på Møn
15 MAR

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

I efteråret 2020 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 18 kommuner. Disse data er nu online...

Skarv har fanget en gedde. Foto Helge Sørensen
03 MAR

Nordisk samarbejde vigtigt for bedre fælles forvaltning af skarv

Forvaltningsmyndigheder og forskere fra Sverige, Danmark, Finland, Åland og Norge mødtes virtuelt den 10. - 11. februar 2021, for at diskutere forvaltningen...

Limfjorden ved Vildsund og sæler kigger nysgerigt
02 MAR

Limfjordens havørreder bliver nu undersøgt i et fælles projekt med sælforskere

Et nyt projekt vil undersøge adfærden hos fjordens havørreder, samt kaste nyt lys over ørredernes interaktioner med fjordens sæler.

Luftfoto fra Lovns bredning. Foto DTU Aqua
23 FEB

Fiskeri og invasive arter påvirker havmiljøet

Analyse af menneskeskabte belastningers skade på havmiljøet peger på fiskeri med bundskrabende redskaber. Udledning af næringsstoffer stadig v...

Fødevarer, fisk og landbrug Miljø og forurening
Sneum Å ved Bramming, hvor der er et etableret et grusstryg, ved det nedlagte dambrug
08 FEB

Opgangen af laks i Sneum Å i 2020

DTU Aqua har i efteråret 2020 undersøgt laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersø...

I Tønder by er der etableret et stenstryg i forbindelse med at genskabe fiskepassage ved en gammel mølleopstemning
08 FEB

Opgangen af laks i Vidå i 2020

I efteråret 2020 blev opgangen af laks undersøgt i grænsevandløbet Vidå. Den totale opgang af laks er estimeret til 574 laks, inkl. de 38...

Ålegræsområde.
08 FEB

Undervandsoptagelser fortæller om livet i ålegræsset i Roskilde Fjord

To studerende har placeret undervandskameraer i ålegræsområder i Roskilde Fjord for at undersøge, hvilke fisk der lever der, og om forekomsten...

Bækørred
22 JAN

Status for bækørreden i Danmark

Lystfiskere har i de senere år rapporteret om faldende fangster af bækørreder over mindstemålet i danske vandløb. DTU Aqua bekræfter...

Geddefabrik i Hulbæk - vådområde i eng
21 JAN

Geddefabrik indviet af ”hovedpersonerne” selv i 2020

Vordingborg kommune etablerede i 2019 en såkaldt geddefabrik. Nu er de første gedder klækket i fabrikken. I en ny film fra Vordingborg Kommune fortæ...

2020
Havørred fra fjord på Sjælland. Foto: Peter W. Henriksen, Limno Consult/Fishing Zealand
18 DEC

Ny film om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord

DTU Aqua har lavet en film, der handler om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord. Filmen viser udsætning af ørreder om dagen og om natten og ser...

Spærring i vandløb. Foto Finn Sivebæk
18 DEC

1,2 millioner spærringer i Europas vandløb

Små og store spærringer gør livet svært for vandrende fisk, viser ny forskning udgivet i Nature. Små spærringer udgør stø...

Fødevarer, fisk og landbrug
Nyheder fra Fiskepleje.dk i 2020
17 DEC

Nyheder fra fiskeplejen i 2020

Her kan du se alle årets nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystn...

Pighvarre. Foto: Mads Christoffersen
07 DEC

Ny rapport om fangstregistreringer i de danske kystnære områder

I 17 år har frivillige amatør- og fritidsfiskere registreret deres fangster og stillet data til rådighed for forskere på DTU Aqua. En ny rapport...

Kim Birnie-Gauvin med en 83 cm stor havørred – klar til at blive genudsat i Villestrup Å efter at være blevet mærket. Foto Jessica Desforges.
30 NOV

Ph.d.-afhandling om ferskvandsfisks vandring kåres til årets bedste på DTU

Kim Birnie-Gauvin, tidligere ph.d.-studerende og nu postdoc ved DTU Aqua, har modtaget prisen for årets ph.d.-afhandling på DTU. 

Atlantisk laks - vandring igennem vandkraftsø
09 NOV

Laks svømmede over 100 km for at komme forbi opstemning

Bruger laks så meget energi på at komme forbi menneskeskabte hindringer, at det påvirker om den overlever til næste gydning? Det har danske og norske...

Dansk ørredvandløb
09 NOV

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2021

I efteråret 2021 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i syv udvalgte vandløbssystemer i Danmark.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder
12 APRIL 2021