Geels Å ved Odense Fjord - følg udvandring af ørredsmolt

Følg det daglige udtræk af ørredsmolt i Geels Å som har udløb i Odense Fjord. De ørredsmolt som bliver registreret er pitmærker og de kommer fra opdrætsanlæg. De bliver i 2017 udsat over 4 omgange.

Udtræk af ørredsmolt fra Geels Å i foråret 2017.

Geels Å udtræk af ørredsmolt i 2017

 

Udtræk af ørredsmolt fra Geels Å i foråret 2015.

Geels Å udtræk af ørredsmolt i 2015

Figurene viser udtrækket af opdrættede og udsatte ørredsmolt fra Geels Å. Formålet med undersøgelsen er at sammenligne andelen af smolt, der trækker nedstrøms i vandløbet fra fire forskellige danske opdrætsanlæg og undersøge eventuelle forskelle i udtræksraterne fordelt over smoltsæsonen. Fiskene er pitmærket og registreres på en antennestation opsat ved vandløbet.

Læs mere om undersøgelsen af smoltudtrækket i Geels Å

Nyhedsbrevet på Fiskepleje.dk informerer dig når der er mere information om denne undersøgelser. Klik og tilmeld nyhedsbrev.

Af Kim Aarestrup, Peter Geertz-Hansen, Finn Sivebæk og Henrik Baktoft, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.


https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oerred/naturlig_smoltudvandring/geels-aa
19 MAJ 2024