Egå Å - udvandring af ørredsmolt

Egå udtræk af ørredsmolt i 2015

Figuren viser antallet af udtrækkende pitmærkede smolt, der er registreret på en antennestation opsat i Egå umiddelbart opstrøms Egå Engsø. Resultaterne bruges til at vurdere effekten af Egå Engsø på udtrækket af smolt fra Egå og indgår i en sammenligning med situationen før Engsøen blev etableret.

Se video om problemerne omkring tab af smolt i kunstige søer.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oerred/naturlig_smoltudvandring/egaa-aa
24 JULI 2024