Kastbjerg Å - udvandring af ørredsmolt

Kastbjerg Å udtræk af ørredsmolt i 2015

Figuren viser udtrækket af vilde ørredsmolt fra Kastbjerg Å. Resultatet skal bruges til at sammenligne udtrækket af ørredsmolt i nabo vandløbet Villestrup Å og til at vurderer antallet de strejfer mellem de to vandløb. Fiskene er pitmærket og registreres på en antennestation opsat ved vandløbet.

Se udtrækket af ørredsmolt fra Villestrup Å


Nyhedsbrevet på Fiskepleje.dk informerer dig når der er mere information om denne undersøgelser. Klik og tilmeld nyhedsbrev.

Af Kim Aarestrup, Finn Sivebæk og Henrik Baktoft, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oerred/naturlig_smoltudvandring/kastbjerg-aa
25 FEBRUAR 2024