Gudsø Møllebæk ved Kolding - følg udvandring af ørredsmolt

Følg det daglige udtræk af ørredsmolt i Gudsø Møllebæk. De registrerede ørredsmolt er vilde ørreder, som er blevet pitmærket under deres opvækst i vandløbet. 

Udtræk af ørredsmolt i Gudsø Møllebæk 2017

Gudsø Møllebæk udtræk af ørredsmolt i 2017

 

Udtræk af ørredsmolt i Gudsø Møllebæk 2016

Gudsø Møllebæk udtræk af ørredsmolt i 2016

 

Udtræk af ørredsmolt i Gudsø Møllebæk 2015

Gudsø Møllebæk udtræk af ørredsmolt i 2015

Figurene viser udtrækket af vilde ørredsmolt i Gudsø Møllebæk. Fiskene er pitmærket og registreres på en antennestation opsat ved vandløbet. Antallet af ørreder i graferne er således et tal for hvor mange mærkede ørreder der trækker nedstrøms og ikke et udtryk for hvor mange ørreder der i alt trækker ud af Gudsø Møllebæk

I 2014 fjernede Kolding Kommune opstemningen ved Møllesøen. I samarbejde med Kolding Kommune har DTU Aqua lavet undersøgelser af smoltudtrækket i en årrække før opstemningen blev fjernet. Resultaterne fra 2016 kan derfor bruges til at sammenligne med tidligere års smoltudtræk.

Nyhedsbrevet på Fiskepleje.dk informerer dig når der er mere information om denne undersøgelser. Klik og tilmeld nyhedsbrev.

Af Kim Aarestrup, Finn Sivebæk og Henrik Baktoft, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oerred/naturlig_smoltudvandring/gudsoe-moellebaek
25 FEBRUAR 2024