Pighvar og skrubbe - genetisk bestandsstruktur

På nuværende tidspunkt består de marine udsætninger primært af pighvar og skrubbe. Pighvar udsættes flere steder i de danske farvande, mens skrubbe udsættes i Limfjorden.

Udsætningsmængderne varierer en del med flere end 100.000 pighvar og op til 70.000 skrubber om året.

Skrubber, som bruges til udsætning, er afkom af lokale vildfisk, mens pighvarudsætningerne har været baseret på fisk fra kommercielle opdræt. Der har indtil nu mest været tale om forsøgsudsætninger, og det er usandsynligt, at de skulle have forårsaget genetiske skadevirkninger på vilde bestande.

Lokale tilpasninger hos skrubbe og pighvar

En undersøgelse af pighvars genetiske bestandsstruktur i danske farvande viser, at pighvar fra Østersøen er genetisk forskellig fra pighvar i Nordsøen. Derimod er der ikke særlig store genetiske forskelle på pighvar fra Nordsøen og videre ned i Atlanterhavet.

En undersøgelse af skrubbens genetiske bestandsstruktur har vist, at skrubberne i Østersøen og Nordsøen er genetisk forskellige. Læs mere om undersøgelsen af skrubbens genetiske bestandsstruktur

Af Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/populationsgenetik/status/pighvar_skrubbe
18 OKTOBER 2021