Gedde - genetisk status

Gedden udsættes især for at gøre søer mere klarvandede, men også som fiskeriudsætninger.

Udsætningsmængderne svinger en del, mellem ca. 100.000 og 1 million om året.

Udsætningsmaterialet består af afkom af vildfisk fra forholdsvis få søer, som så spredes ud over en række søer i hele landet. Man forsøger nu at gøre udsætningerne mere lokale, f.eks. ved kun at bruge gedder fra sjællandske søer til udsætning på Sjælland.

Der er undersøgelser i gang, som skal føre til en bedre forståelse af geddens genetiske bestandsstruktur.

Af Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/populationsgenetik/status/gedde
25 FEBRUAR 2024