Beskyttelse af genpuljer ved udsætning af fisk

Tidligere blev de fleste udsætninger af ørred og til dels laks foretaget med ikke-lokale fisk fra deciderede dambrugsstammer, dvs. fisk som gennem mange generationer havde været holdt i dambrug.

Det er imidlertid en dårlig udsætningsstrategi at sætte dambrugsfisk ud i vilde bestande. Et stort antal undersøgelser fra ind- og udland har vist, at dambrugsfisk klarer sig dårligere i naturen end vildfisk, fordi de efter generationers ophold i dambrug er tilpasset dambrugsforholdene frem for livet i naturen. Desuden kan udsætning af dambrugsfisk i vildfiskebestande føre til negativ genetisk påvirkning af vildfiskene. Vildfiskenes genpulje kan direkte være i fare for at blive "fortyndet" væk, hvis man udsætter dambrugsfisk.

I Danmark udsættes i dag kun afkom af vilde moderfisk fra lokale bestande. Det sker for at beskytte de vilde bestandes genpulje, og fordi udsætning af lokale vildfisk alt andet lige er mere effektivt. Udsætning af deciderede dambrugsfisk er blevet udfaset over en årrække og stoppede helt i 2005.

Læs mere om, hvilken betydning valg af udsætningsfisk og valg af udsætningssted har for genpuljen.

Publikationer

Genetik og gamle lakseskæl
Aktuel Naturvidenskab, 1999, nr. 2, side 7-10

Revision af laksehandlingsplanen, hvor står vi?, hvad gør vi? (pdf - 0,1 mb)
Sportsfiskeren, 1999, nr. 3, side 34-35

En nål i en høstak! Genetiske undersøgelser af danske laksebestande (pdf - 0,1 mb)
Miljø & Vandpleje, 2000, nr. 25, side 9-13

Red laksen i Varde å (pdf - 0,1 mb)
Ferskvandsfiskeribladet, 2000, nr. 12, side 267-270

Populationsgenetik i fiskeplejen: Erfaringer fra Karup Å (pdf - 0,6 mb)
Fisk & Hav, 2000, nr. 51, side 64-71

Dambrugsørreder, genetik og fiskepleje (pdf - 0,2 mb)
Ferskvandsfiskeribladet, 2000, nr. 8, side 171-174

Af Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/populationsgenetik/genpuljer
24 JULI 2024