Ål - genetisk status

Ålen er en art, som har været i rivende tilbagegang gennem de seneste år.

Årsagerne til tilbagegangen er ikke klarlagt, men forringelse af ålens levesteder, overfiskeri, dødelighed i vandkraftturbiner, forurening og parasitter er antageligt blandt de vigtigste faktorer. Herudover kan ændringer i de havstrømme, som fører yngelen til Europas kyster, have indflydelse på yngelens overlevelse i oceanet.

Der udsættes ca. 1 million sætteål om året i Danmark. Imidlertid er det endnu ikke muligt at opdrætte ål, så i stedet udsætter man fisk, som er importeret fra det sydlige Europa.

Ålen gyder i Sargassohavet, og man har hidtil ment, at der var tale om een stor genetisk homogen bestand inden for hele udbredelsesområdet. Nyere studier tyder imidlertid på, at den Europæiske ål kan være opdelt i mindre bestande. Analyse af DNA i ålelarver indsamlet under Galathea 3 Ekspeditionen kan forhåbentlig give et endeligt svar på det spørgsmål.

Publikationer

Notat om nye resultater om genetisk populationsstruktur i europæisk ål; konsekvenser for åleudsætningerne (2001) (pdf - 0,1 mb)

Af Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/populationsgenetik/status/aal
24 JUNI 2024