Flodkrebs - genetisk status

Der udsættes ca. 10-12.000 sættekrebs om året i Danmark, fortrinsvis i isolerede smådamme og søer. Udsætningsmaterialet stammer fra tilfældige bestande.

Der vides intet om krebsens genetiske bestandsstruktur i Danmark.

Af Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/populationsgenetik/status/flodkrebs
18 OKTOBER 2021