Genetisk status for de vigtigste arter i fiskeplejen

DTU Aqua samler viden om den genetiske status for de fiskearter, som er genstand for fiskepleje.

På disse sider kan du læse mere om genetisk status for fiskene, herunder om der bruges dambrugsfisk eller vildfisk til udsætning, i hvor høj grad der findes oprindelige bestande, og i hvilket omfang bestandene er påvirket af udsætninger af ikke-oprindelige dambrugsfisk:

Af Michael M. Hansen og Einar Eg Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/da/fiskebiologi/populationsgenetik/status
18 JUNI 2024