https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/Naturlig_smoltudvandring/Skjern-Aa-2017/Skjern-Aa-2016
27 SEPTEMBER 2021