Regulere fiskeriet

Aborre fanget i garn
En regulering af fiskeriet kan være nødvendig, hvis de naturlige fiskebestande skal kunne klare sig selv. Reguleringen kan omfatte både fiskeri med redskaber og fiskestang.

En fiskebestand kan være under pres fra mange sider. Det kan være dårlige miljøforhold, der begrænser fiskenes levesteder, eller fugle og pattedyr, der tynder ud i bestanden. Det kan også være hårdt fiskeri.

Fiskeriet i vores søer bliver reguleret af lovgivningen. Læs om lovbestemte reguleringer her.

Dertil er der i en række søer indført frivillige reguleringer. Læs om reglerne for frivillige reguleringer her

I tilfælde hvor fiskebestande er begrænset af hårdt fiskeri, er der forskellige tiltag. Det kan være ændring af mindstemål, regler for antal hjemtagne fisk, regler for antallet af fiskestænger eller en total fredning. Se menuen til venstre.

Læs om ofte benyttede frivillige reguleringer for udvalgte arter: 
Aborre, Brasen, Gedde, Sandart, Skalle, Suder, Ål 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan afgør man, om fiskebestanden har det dårligt på grund af hårdt fiskeri? Se svaret her.
Kan man regulere fiskeriet i søer med mange lodsejere? Se svaret her.
Bruger man de samme reguleringer til alle arter? Se svaret her.
Kan man godt have flere forskellige fiskerireguleringer på samme tid? Se svaret her.
 

Af Af Søren Berg og Lene Jacobsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.   

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/fiskerireguleringer
23 MARTS 2023