Regulering af skallefiskeri

Der er ingen danske erfaringer med at regulere fiskeriet efter skaller. Det skyldes primært, at skallen ikke er særligt eftertragtet blandt sportsfiskere. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-skalle/fiskeregulering
28 MAJ 2024