Pleje af brasenbestande

De_stoerste_brasener_findes_i_soeer_med_klart_vand_
De største brasener findes i søer med klart vand og rigeligt med føde. Der kan være mange brasener i søer med uklart vand, men fiskene bliver ikke ret store og kan være meget magre pga. fødemangel.

Der er få danske erfaringer med at pleje brasenbestande. Udsætning vil være en dårlig ide, men fiskeriregulering, f.eks genudsætning af rekordindivider kan sikre, at de store individer forbliver i søen. Dette gælder dog kun, hvis genudsætning sker, uden at fisken tager skade. Pleje af levesteder gennem forbedring af miljøtilstanden i søen vil på sigt kunne resultere i flere store brasen i søen.

DTU Aqua giver gerne rådgivning om, hvorvidt det er muligt at forbedre brasenfiskeriet i en given sø. For at vurdere præcist, hvad der begrænser fiskeriet, er det nødvendigt med kendskab til en række miljøfaktorer (især vandets sigtdybde) i søen. Dertil er viden om brasens udvikling i antal og størrelsesfordeling normalt også en betingelse. 

Viden er vigtig

Findes der ingen information om brasenbestanden, anbefaler DTU Aqua, at man begynder at udfylde fangstjournaler på søen og/eller tilmelder sig som vandmiljøagent, der jævnligt måler søens sigt. Læs mere om vandmiljøagent her. 

Standardiserede fangstjournaler og sigtmålinger kan efter en årrække give brugbar viden om brasenbestanden, og derved gøre målrettet fiskepleje muligt. Læs mere om fangstjournaler her.   

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer


https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-brasen
24 JULI 2024